Terrorismi – Ilmiön tausta ja aikalaisanalyysejä

Jukka Paastela (toim.): Terrorismi – Ilmiön tausta ja aikalaisanalyysejä. 23°45 – niin & näin -lehden filosofinen julkaisusarja, 2005.

Jukka Paastelan toimittama kokoomateos Terrorismi – Ilmiön tausta ja aikalaisanalyysejä avaa kotimaisen keskustelun terrorismiksi kutsutusta moniselitteisestä ja paljon puhutusta ilmiöstä. Kirjan tarkoituksena on selvittää, mitä terrorismi ylipäänsä on ja millaisissa muodoissa sitä on aikojen saatossa esiintynyt.

Kokoelma alkaa Paastelan laajalla, ensyklopedisella artikkelilla, jonka pyrkimyksenä on laatia kattava luokitus terrorismin eri lajeista. Paastela käy kirjoituksessaan perusteellisesti läpi terrorismin tunnusmerkkejä, määrittely-yrityksiä ja historiallista “kehitystä” Raamatun ajoista nykypäivän kyberterrorismiin. Selkeällä ja havainnollistavalla tyylillä hän esittelee muiden muassa nationalistisen, ideologisen, uskonnollis-poliittisen, yksittäiskysymysterrorismin, valtioiden tukeman terrorismin sekä etnisen terrorismin. Lisäksi hän tarkastelee tunnusmerkkejä, joiden perusteella terrorismi eroaa sellaisista ilmiöistä kuin huliganismi, mellakointi, vallankumous ja sota. Kirjoittaja nostaa esiin myös terrorismin tutkimisen keskeisiä ongelmia, kuten tutkijoiden yksikielisyydestä johtuvan mitättömän lähdetuntemuksen.

Teoksen loput neljä artikkelia ovat aihepiiriltään tarkemmin rajattuja. Teemu Sinkkonen käsittelee Madridissa 2004 tehtyjen pommi-iskujen yhteiskunnallisia vaikutuksia psykologisesta näkökulmasta; Elina Eloranta tarkastelee EU:n terrorismin vastaista taistelua, terrorismin uhkan turvallistamista; Jukka Renkama kirjoittaa valtion harjoittaman joukkoterrorin päättymisestä Neuvostoliitossa, ja Tapani Rytöhonka puolestaan esittää syitä, joiden vuoksi itsenäisyyspäivän Kuokkavierasjuhlien osallistujat eivät täytä terroristin määritelmää. Kokoelma päättyy Paastelan terrorismin oikeutusta pohdiskelevaan loppulauseeseen.

Kirjoitusten lievästä epäyhtenäisyydestä huolimatta Terrorismi on onnistunut pelinavaus aiheen pintaraapaisua perusteellisemmalle käsittelylle. Kirjoitukset ovat pääosin selkeää ja yleistajuista kieltä, ja siksi teosta voikin suositella tietopaketiksi kaikille, jotka haluavat selvittää uuden muotisanamme historian ja lukuisat merkitykset.

 

Julkaistu Kumppani-lehdessä 10-11/2005

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!