Vatikaanin lahja Palestiinalle

Palestiinan ja Vatikaanin liput liehuvat rinnakkain Betlehemin yliopiston piha-alueella. Yliopisto perustettiin kolmekymmentä vuotta sitten Vatikaanin lahjoitusvaroin, ja se on yhä katolisen veljeskunnan johtama.

Monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta korostavassa yliopistossa opiskelee noin kaksituhatta opiskelijaa. Heistä 66 prosenttia on muslimeja ja loput kristittyjä. Kaksi kolmasosaa opiskelijoista on naisia.

”Yritämme osoittaa käytännössä, että eri uskontojen rinnakkaiselo on mahdollista. Jokainen saa olla täällä oma itsensä, kunhan sallii saman toisille”, sanoo Niel Kieffe, yksi yliopistoa johtavista katolisista veljistä.

Hänen suurin huolenaiheensa on Israelin rakentama muuri, joka valmistuttuaan voi uhata yliopiston toimintaa. Opiskelijoista viidennes tulee Jerusalemista. Osa heistä kulkee päivittäin virallisten raja-asemien kautta, osa käyttää muita reittejä.

Niel Kieffe pelkää, että kun muuri valmistuu ja epäviralliset kulkureitit umpeutuvat, yliopisto menettää sekä Betlehemin lähikylistä että Jerusalemista tulevat opiskelijansa ja työntekijänsä. Tämä vaikeuttaisi myös yliopiston rahoitusta, josta kolmannes katetaan lukukausimaksuilla.

Betlehemin yliopistolla on läheiset siteet moniin Euroopan maihin, myös Suomeen. Se on tehnyt yhteistyötä Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun-yksikön kanssa vuodesta 2000 lähtien. Kumppaneilla on meneillään Media Education in Palestine -projekti, jota on rahoittanut Suomen ulkoministeriö.

Projektin tuella yliopistolle on perustettu mediakeskus, jossa on järjestetty digitaalisen median koulutusta viime vuodesta lähtien. Opettajina Betlehemissä toimivat Diakin medianomiopiskelijat.

 

Ilmestynyt Kumppanissa 3/2004