Afrikkalainen jalostustyö tuotti satoisan riisin

Länsiafrikkalaiset kasvinjalostajat ovat onnistuneet kehittämään uuden riisilajikkeen, jonka uskotaan antavan puolet suuremman sadon ilman erityistä lannoitusta. Norsunluurannnikon tutkimuslaitos Wardan (West African Rice Development Association) kehittelemän ja koeviljelemän lajikkeen luvataan lisäksi tarjoavan 30-50 päivää lyhyemmän kypsymisajan.

Warda on kehitellyt uuden riisilajikkeen erityisesti köyhille maanviljelijöille, joiden maataloustuotanto ei suuremmin kiinnosta alan jättiyrityksiä. YK:n kehitysjärjestön UNDP:n mukaan uusi riisi voi merkittävästi vähentää maaseudun köyhyyttä ja säästää Afrikan maille miljoonia markkoja, jotka ne nyt käyttävät riisin tuomiseen ulkomailta.

Riisi on saanut tuotenimekseen Nerica, joka on lyhennelmä sanoista New Rice for Africa (uusi riisi Afrikalle). Lajike kehiteltiin hedelmöittämällä ristiin afrikkalaisia ja aasialaisia riisejä. Riisin uskotaan selviävän muita lajikkeita paremmin kuivassa ja happamassa maaperässä ja omaavan immuniteetin tavanomaisimpia länsiafrikkalaisia tuhohyönteisiä vastaan.

”Nerica on erinomainen esimerkki siitä, kuinka tiedettä voidaan käyttää taisteluun köyhyyttä vastaan”, sanoo UNDP:n tutkija Peter Malton, joka työskenteli projektissa.

”Uudella riisillä on jo nyt konkreettista merkitystä koeviljelyyn osallistuneiden köyhien talonpoikien toimeentulon ja elintarvikehuollon kannalta”, vakuuttaa Malton.