Kaundasta taas sambialainen

Sambian korkein oikeus päätti palautaa entiselle presidentille Kenneth Kaundalle Sambian kansalaisuuden, jonka alempi oikeusaste oli häneltä riistänyt. Kaunda oli Sambian presidentti vuodesta 1964 vuoteen 1991.

Kansalaisuuden riistämisestä olivat tehneet aloitteen hallituspuolue MMD:n entinen kansanedustaja Patrick Katyoka ja edesmennyt oikeusministeri Remmy Mushota. Aiempi päätös perustui siihen että Kaundan vanhemmat olivat syntyisin Malawista. Samalla perusteella Kaundalta evättiin oikeus olla oppositiopuolue UNIP:n ehdokkaana vuoden 1996 presidentinvaaleissa.

Kansalaisuuden riistämistä ajanut Katyoka olisi jo ennen korkeimman oikeuden päätöstä halunnut vetää kanteensa pois. Luopumistaan jutusta hän perusteli sillä, että Sambialla olisi käyttöä kahdelle suurelle valtiomiehelle: Kaundalle ja nykyiselle presidentille Frederick Chiluballe. Kaunda kuitenkin kieltäytyi jutun keskeyttämisestä ja halusi korkeimman oikeuden päätöksen.