Aasian kehityspankin köyhyyskriisi

Aasian kansalaisjärjestöt vaativat Aasian kehityspankkia muuttamaan politiikkaansa. Niiden mukaan pankin hankkeet pikemminkin lisäävät Aasian vajaan miljardin köyhän määrää päinvastaisesta tarkoituksesta huolimatta.

Kykeneekö Aasian Kehityspankki muuttumaan niin, että pankin rahoittamien köyhyyden vähentämiseen tähtäävien hankkeiden ymparistö-, kulttuuri- ja sosiaalivaikutuksia pidettäisiin yhtä tärkeinä kuin taloudellista kasvua? Tätä kyseltiin toukokuun alussa Chiang Maissa Thaimaassa pankin vuosikokouksen aikaan järjestetyssä kansalaisjärjestöjen People’s Forumissa.

Pankkivaltuutettujen rinnakkaiskokouksen, People’s Forumin järjesti yli 200 thaimaalaista kansalaisjärjestöä yhdistävä NGO-COD (NGO Coordinating Committee on Development). Kepan thaimaalainen kumppanuusjärjestö Project For Ecological Recovery (PER) osallistui aktiivisesti foorumin työhön.

Kehityspankin japanilainen presidentti Tadao Chino lateli avajaispuheessaan kylmiä lukuja: 30 prosenttia alueen väestöstä elää ilman puhdasta juomavettä, 70 prosentilta puuttuvat asianmukaiset saniteettitilat ja lukutaidottomuus yltää lähes puoleen väestöstä.

Kaksi kolmasosaa maailman köyhistä asuu Aasiassa. Pankki sanoo muuttaneensa toimintamallejaan ja nostaneensa köyhyyden vähentämisen ensisijaiseksi tavoitteekseen. Kansalaisjärjestöjen mukaan pankin nykyiset hankkeet kuitenkin tuhoavat perinteisiä elinkeinoja, kuten kalastusta, alankoalueiden riisinviljelyä ja ylänköalueiden metsien hyötykäyttöä harjoittavien ihmisten elinmahdollisuuksia. Monet pankin jättimäiset rakennushankkeet ovat aiheuttaneet massiivisia väestönsiirtoja. Nk. uusista kehityspakolaista on vaiettu vuosikymmenet.

Kahden tulen välissä

Pankin jäsenmaiden edustajat, Suomi muiden mukana, kiittelivät pankin johtoa menneen vuoden hyvästä suorituksesta ja muutoshalukkuudesta. Foorumin edustajien mukaan pankki toimii kuitenkin omien, sinänsä hienojen periaatteidensa vastaisesti: köyhyys lisääntyy päinvastaisesta tarkoituksesta huolimatta, hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnit jäävät usein tekemättä, alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamisen periaate jää usein unholaan ja pankin hallinto on muutospuheista huolimatta edelleenkin hyvin epädemokraattinen.

Parhaimmillaan yli tuhat osanottajaa koonneeseen Foorumiin saapui myös 200 Samut Prakhanin kyläläistä, jotka halusivat tavata pankin johtoa kiistellyn jätevesipuhdistamohankkeen vuoksi. Kyläläisten mukaan hankkeesta ei ole järjestetty pankin periaatteiden mukaista yleisökuulemista (public hearing). Myös ympäristovaikutusten arviointi on kyläläisten mukaan jäänyt tekemättä.

He vaativat hankkeen pysäyttämistä ja lainojen jäädyttämistä. Bangkokin talousvesien puhdistukseen suunniteltu laitos laskisi matalikolle raskasmetallien lisäksi sellaisia määriä makeaa vettä, että kalastuksesta ja varsinkin simpukanpyynnistä elantonsa saavaa yli 30 000 ihmistä odottaisi todennäköisesti pakkomuutto alueelta.

Kanadalaisen Probe-järjestön edustaja Grainne Ryder vaati, että pankki tulisi itse asiassa lakkauttaa. Pankki solmii hänen mukaansa salaisia sopimuksia hallitusten kanssa juuri niillä alueilla, joilla kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuudet ovat heikot.

”Pankki ei ole osa minkään maan poliittista järjestelmää ja siksi sen toiminta kaventaa valtioiden ja kansalaisten itsemääräämisoikeuksia”, Ryder tiivisti.

Thaimaalaiset järjestöt ja viljelijät vaativat lehdistötiedotteessaan maansa pääministeriä Chuan Leekpaita lopettamaan ”orjamaisen nöyristelyn ADB:n edessä ja kieltäytymään ehdotetuista lainoista. Me emme tarvitse niitä”, tiedotteessa sanottiin.

Mielenosoitukset pankin ovien ulkopuolella sujuivat rauhallisesti. Pankin presidentti Chino kutsuttiin vastaanottamaan 38 järjestön allekirjoittama julkilausuma, jossa vaadittiin pankkia vetäytymään useista meneillään olevista hankkeista. Japanilainen Chino vetosi kiireisiinsa ja lähetti paikalle varapresidentti Myoung-Ho Shinin 10 hengen delegaation kanssa. Myöhemmin pankin kokous lähetti mielenosoittajille varapresidentin allekirjoittaman kirjeen, jossa esitettyihin vaatimuksiin luvattiin vastata toukokuun aikana.

Pankkia ammutaan kovilla toiseltakin laidalta. Vaikka valtaosa jäsenmaiden hallitusten edustajista kiittelee pankin uutta köyhyysstrategiaa, eivät kaikki ole siihenkään tyytyväisiä: pankin Yhdysvaltain hallituksen edustaja ei lämpene ajatukselle lisätä pankin määrärahoja köyhyystrategian toteuttamiseksi. Yhdysvallat vaatii sen sijaan tehokkuutta hankkeisiin ja lisää varoja yksityissektorin kehittämiseen.

PÄIVI AHONEN

Kirjoittaja työskentelee parhaillaan Vietnamissa asiantuntijatehtävissä. Hän osallistui Chiang Main kokoukseen Kepan edustajana.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!