Vesihyasintin torjunta antaisi Sambialle lainoja anteeksi

Suomi-Sambia maaneuvottelut päätökseen

Syyskuun 1997 lopulla käytiin maaneuvottelut Suomen ja Sambian hallitusten välillä pääkaupungissa Lusakassa. Neuvotteluiden päätavoittteena oli päättää Suomen Sambialle antaman avun suuntaviivoista.

Merkittävä uusi hanke oli suomalaisten ehdotus, jonka mukaan Sambian 45 miljoonan Suomen markan bilateraalinen laina annettaisiin anteeksi, jos Sambia käyttää 11 miljoonaa Suomen markkaa (25 prosenttia lainasta) johonkin ympäristöprojektiin seuraavan neljän vuoden aikana. Lisäksi Suomi tukisi kyseistä projektia kymmenen miljoonan markan avustuksella.

Yhtenä varteenotettavana projektiehdotuksena pidettiin Kafue-jokea saastuttavien vesihyasinttien torjuntaa. Sambian pääkaupungin Lusakan lähellä virtaava joki on tukehtumassa tähän hyasinttiin. Varsinkin viime viikkojen ajan on Sambiaan virrannut kuumaa ja kuivaa ilmaa, mikä on laukaissut hyasintin valtavan leviämisen.

Hyasintit vaikeuttavat Kafuen voimalaitoksen sähköntuotantoa. Hyasintti uhkaa paikallisten kalastajien elinkeinon lisäksi myös kahden miljoonan lusakalaisen juomavettä. Vettä ei välttämättä saada johdettua kaupunkiin. Lisäksi vesihyasintin leviäminen voi johtaa siihen, ettei vesi virtaa kunnolla. Seisovasta vedestä voi siis syntyä myös terveysriski veden käyttäjille.

Kafue-joen ympäristönhallintaorganisaation perustamisen rinnalla keskusteltiin myös Lusakan jätehuollon järjestämisestä. Pääkaupunki kamppailee tällä hetkellä yhä paisuvamman jäteongelman kanssa. Mihin ympäristöhankkeeseen
sitten päädytään ja mitkä tulevat olemaan keinot, on vielä pohdinnan alla.

Demokratian vahvistamiseen varatuista rahoista tukea tullaan jatkossa antamaan kahdeksi vuodeksi seuraaville demokratiaa edistäville sambialaisille valvontakomissioille: Drug Enforcement Commission, Anti Corruption Commission, Electoral Commission, Juridiciary ja Human Rights Commission. Lähetystö on aikaisemminkin tukenut sambialaisia ihmisoikeusjärjestöjä, esimerkiksi vaalien tarkkailujärjestöjä.