Työelämä ja korvikkeet vievät Afrikan vauvoilta äidinmaidon

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan vauvojen ruokkiminen pelkällä rintamaidolla ensimmäiset kuusi kuukautta pelastaisi joka vuosi yli miljoonan vauvan hengen. New Scientist -lehden tuore tutkimus paljastaa kuitenkin, että monissa eteläisen ja itäisen Afrikan maissa vain yksi vauva 50:stä ruokitaan kokonaan rintamaidolla ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Imettäminen on vähentynyt Afrikan maissa siitä huolimatta, että WHO ja lastenapujärjestö Unicef ovat kampanjoineet rintaruokinnan puolesta vuodesta 1989 lähtien. Järjestöt korostavat rintamaidon ravitsevuutta ja hygieenisyyttä pulloruokintaan verrattuna. Lisäksi muistutetaan imetyksen raskautta ehkäisevästä vaikutuksesta.

New Scientistin tutkimuksessa perehdyttiin erityisesti Swasimaan tilanteeseen. Siellä havaittiin, että yksi syy vauvojen rintaruokinnan vähenemiseen on talouden rakennemuutos. Yhä useammat naiset ovat hakeutuneet töihin kodin ulkopuolelle, ja kun äitiyslomia ei tunneta, imetys jää vähiin.

Muutosta on edistänyt monen afrikkalaisäidin mieleen iskostunut käsitys, että syrjäisimmissäkin kaupoissa myytävä äidinmaitokorvike olisi parempaa kuin rintamaito.

Swasimaassa kolmannes ”virallisen talouden” työntekijöistä on naisia. Lisäksi naiset hallitsevat yli puolta epävirallisesta taloudesta, joka tarkoittaa pääasiassa pienkauppaa.

Imetyksen vähenemiseen on vaikuttanut myös sukupolvien välisten siteiden löystyminen ja perinteiden katkeaminen. Tilanne vaihtelee kuitenkin suuresti eri puolilla Afrikkaa: Ghanassa vain kahdeksan prosenttia lapsista elää rintamaidolla ensimmäiset puoli vuotta, kun taas Burundissa imetettyjen osuus on 90 prosenttia.

— Teollisuusmaissa imetyksen nykyinen yleisyys on yhteydessä kohonneeseen koulutustasoon. Vuosikymmeniä sitten niissä vallitsi samanlainen tilanne kuin Afrikassa, sanoo Lida Lhotska Unicefista.

Inter Press Service