Artikkelikuva
Vuoteen 2075 mennessä muslimien määrä ylittää kristittyjen määrän globaalisti.

Uskonnon merkitys maailmassa kasvaa

Tulevaisuudessa etenkin muslimien määrän ennustetaan kasvavan.

Tulevaisuuden maailma on kaikkea muuta kuin ateistinen. Tällä hetkellä noin 84 prosenttia maailman ihmisistä identifioituu johonkin uskontokuntaan. Uskonnolliset ovat myös keskimäärin nuorempia ja saavat enemmän lapsia kuin uskonnottomat, joten heidän osuutensa väestöstä kasvaa.

Kristinusko on yhä maailman suurin uskonto. Siihen kuuluu hieman lähteestä riippuen 31–33 prosenttia maailman väestöstä. Sen jälkeen selkeästi suurin on islam, jonka jälkeen tulevat lähteestä riippuen joko hindut tai uskonnottomat.

Tulevaisuus on kuitenkin muslimien, ennustavat ainakin Pew-tutkimuskeskuksen pitkän aikavälin tilastot. Vuoteen 2075 mennessä muslimien määrä ylittää kristittyjen määrän globaalisti. Syinä ovat korkea syntyvyys sekä muslimien matala keskimääräinen ikä.

Myös kristittyjen määrä lisääntyy maailmassa, ja syntyvyys on kaikkein korkeinta muslimien lisäksi juuri kristittyjen keskuudessa. Kasvu ei kuitenkaan ole aivan yhtä nopeaa. Lisäksi kristittyjen määrä väheni Euroopassa jo vuosina 2010–2015 yhteensä lähes kuuden miljoonan ihmisen verran.

Absoluuttisesti eniten ateisteja ja agnostikkoja on Kiinassa. Suhteellinen osuus on kuitenkin suurin Tšekissä, jossa heidän osuutensa on lähes puolet väestöstä.

Ympyrädiagrammi, jossa kerrotaan eri uskontojen osuus maailman väestöstä
Eri uskontojen osuus maailman väestöstä
Pylväsdiagrammi, jossa kerrtoaan uskontojen ennustettu kasvu vuosille 2015-2060
Uskontojen ennustettu kasvu vuosille 2015-2060, kannattajien määrän muutos prosentteina. Lähteet: Pew-tutkimuskeskus, Maailman talousfoorumi