Artikkelikuva
Suomen EU-komissaari Jutta Urpilainen vieraili helmikuussa Nouakchotissa

Komissaari Jutta Urpilainen: ”Suomen Afrikka-uutisointi sivuuttaa toivon ja taloudellisen potentiaalin”

Suomen EU-komissaari Jutta Urpilaisen vasta julkaistu strategia korostaa EU:n ja Afrikan tasavertaista yhteistyötä. Ajatus Afrikasta avunsaajana halutaan purkaa.

1. Mitä Afrikka-strategia tarkoittaa?

Afrikka-strategia on EU-komission tiedoksianto, eräänlainen tiekartta tulevaksi kumppanuudeksemme. Strategia toimii alkusysäyksenä vuoropuhelulle Euroopan parlamentin, jäsenmaiden, Afrikan Unionin, kumppanimaiden ja kansalaisten kanssa. Tarkoituksena on, että prosessi huipentuisi lokakuussa pidettävään Afrikan Unionin ja EU:n huippukokoukseen. Siellä meillä tulisi olla yhteinen näkemys siitä, miltä tulevan suhteen pitäisi näyttää.

2. Miksi Afrikka-strategialle on kysyntää juuri nyt?

Mantereen väestö on huomattavan nuori. Osassa maista jopa 70 prosenttia väestöstä on alle 30-vuotiaita. Joidenkin arvioiden mukaan Afrikassa on kymmenen vuoden päästä 700 miljoonaa työikäistä. Afrikkalaiset nuoret tarvitsevat töitä. He ovat myös tulevaisuuden päättäjiä ja määrittävät kotimaidensa tulevaisuuden suuntaa. Panostamalla opiskelijavaihtoon, demokratiatyöhön ja nuorten osallistamiseen päätöksenteossa voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia.

Afrikka kiinnostaa tällä hetkellä kaikkia merkittäviä kansainvälisiä toimijoita. Ehdotamme kokonaisvaltaista strategiaa, joka rakentuu yhteistyölle aikamme globaaleissa trendeissä: digitaalisuus, vihreä kehitys, eriarvoisuuden kitkeminen ja turvallisuuden vahvistaminen.

3. Minkä muutoksen haluatte saada aikaan?

Oma tehtävänimikkeeni ”kansainväliset kumppanuudet” on uusi ja heijastaa isompaa muutosta. Edeltäjäni ovat olleet kehityskomissaareja. Nimikkeen muutos kertoo uudesta lähestymistavasta: haluamme luopua avunantaja-avunsaaja -asetelmasta ja siirtyä kohti tasavertaisia kumppanuuksia. Tavoittelemme kumppaniemme kanssa jaettuja hyötyjä ja etsimme vastauksia yhteisiin haasteisiin.

4. Miten strategian toteuttaminen hyödyttää Eurooppaa?

Aikamme isot haasteet edellyttävät tiivistä yhteistyötä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei riitä, että olemme EU:na tekemässä kunnianhimoisia päästövähennyksiä, jos samaan aikaan kehitys ei ole kumppanimaissamme ekologisesti kestävää, vaan kiihdyttää ilmastokriisiä. Kumppanuuksien syventäminen lisää myös mahdollisuuksia, esimerkiksi markkinoita eurooppalaisille yrityksille ja tuotteille. Afrikan digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen ja ekologinen teknologia ovat sektoreita, joihin eurooppalaisilla yrityksillä voisi olla paljon annettavaa.

”Ei ole olemassa yhtä Afrikkaa. Afrikka on suuri maanosa, valtava maantieteellinen alue, jonka valtiot ovat keskenään hyvin erilaisia.”

5. Mitä mahdollisesti ”väärää” tietoa tai jopa vahingollisia stereotypioita Afrikasta on Suomessa?

Kun Afrikka nousee Suomessa uutiseksi, kyse on usein jostakin negatiivisesta: konflikteista, köyhyydestä tai nälänhädästä. Kehityshaasteet ovat totta, mutta ongelmakeskeisyys peittää usein alleen toivon ja taloudellisen potentiaalin. Enemmän huomiota ansaitsisi myös se, miten paljon on jo tehty esimerkiksi absoluuttisen köyhyyden vähentämiseksi. Ei myöskään ole olemassa yhtä Afrikkaa. Afrikka on suuri maanosa, valtava maantieteellinen alue, jonka valtiot ovat keskenään hyvin erilaisia. Siksi Afrikan ongelmista puhuttaessakin tarkempi analyysi on välttämätöntä.

6. Jos Teidän pitäisi nimetä yksi ”lääke”, jonka avulla köyhyys poistetaan maailmasta, mikä se olisi?

Laadukas ja saavutettavissa oleva koulutus. Koulutus on tapa hankkia osaamista ja luoda perusta omalle toimeentulolle. Koulutuksella on myös merkitystä väärään tietoon perustuvien toimintatapojen ja ajatusmallien muuttamisessa. Erityisesti tyttöjen ja naisten aseman parantaminen yhteisöissä vaatii, että he pääsevät kouluun, ja että koulutuksen sisällöt purkavat sukupuoleen liittyviä stereotypioita.

7. Mitä annettavaa Teillä on EU-komissaarin tehtävään?

Olen aina ollut aktiivinen eurooppalainen. EU:n taustalla oleva rauhan ja yhteistyön eetos puhuttelee minua. Koulutustaustani kasvatustieteen maisterina antaa oman näkökulman työhöni. On helppo puhua erityisesti nuorten tukemisesta, kun on itse työskennellyt luokkahuoneessa. Poliitikko- ja valtiovarainministeriaika puolestaan kehitti paineensietokykyä ja neuvottelutaitoja. Pohjalainen tausta näkyy minussa suoruutena ja sinnikkyytenä.

8.  Miksi päätitte aikoinaan valita poliittisen uran?

Lähdin jo nuorena mukaan opiskelija- ja nuorisojärjestöihin, joissa opin konkreettisesti sen, että yhdessä toimimalla on mahdollista vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Olen aina halunnut korjata havaitsemiani epäkohtia niin kotikaupungissani, kotimaassani kuin myös kansainvälisesti.

9. Mitkä ovat tärkeimmät oppinne poliittisen uranne varrelta?

Kansainvälisten kumppanuuksien komissaarin tehtävässä yhdistyvät monet asiakokonaisuudet, joiden parissa olen saanut työskennellä aikaisemmin: kestävä kehitys, ulkosuhteet, talous ja rauha. Viimeisimpänä toimin ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana. Kansanedustajana ja ministerinä opin pitkäjänteisyyttä. Poliittiset prosessit ovat joskus myös EU-tasolla hitaita, ja varsinkaan kehityspolitiikassa ei jaeta pikavoittoja.

10. Entä tärkeimmät oppinne elämässä yleensä?

Mottoni kansanedustajana oli ”sisulla ja sydämellä.” Näitä molempia ominaisuuksia tarvitaan oikeudenmukaisten päätösten tekemiseksi. Pentti Saarikosken lausahdus ”elämä on epätasaisesti valoisa” puolestaan muistuttaa valon ja varjon vaihtelusta, elämän rikkaudesta niin iloisina kuin vähän raskaampinakin hetkinä.

Voit lukea koko EU:n Afrikka-strategian täältä.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!