Artikkelikuva
Teollisuustuotantoa pitäisi supistaa

Työviikon lyhentäminen voi olla ilmastoteko

Brittilänen ajatushautomo ehdottaa, että eurooppalaisten tulisi lyhentää viikoittaisia työtuntejaan murto-osaan nykyisestä ilmastosyistä.

Työelämän leppoistaminen ei ehkä pian ole enää vain harvojen luksusta vaan jokaisen työntekijän velvollisuus. Brittilänen Autonomy-ajatushautomo ehdottaa, että eurooppalaisten tulisi lyhentää viikoittaisia työtuntejaan murto-osaan nykyisestä, jotta ilmasto ei lämpenisi vaarallisen paljon. Esimerkiksi Britanniassa työviikon pituus voisi olla yhdeksän tuntia, Ruotsissa kaksitoista ja Saksassa kuusi. 

Laskelma tuntimääristä perustuu OECD:n ja YK:n tietoihin siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä näiden maiden teollisuus parhaillaan tuottaa. Jotta ilmastokatastrofi voitaisiin estää, kaikissa maista pitäisi nopeasti vähentää työtunteja ja muuttaa talousjärjestelmä vähäpäästöisemmäksi.

Samaan aikaan työtä pitäisi luoda teollisuustuotannon sijaan palvelualoille ja sektoreille, jotka voivat olla hidastamassa ilmastonmuutosta.

Tutkimuksessa on huomioitu ainoastaan teollisuustuotannon leikkaamisesta aiheutuva hiilidioksidipäästöjen lasku, mutta myös työmatkaliikenteen supistuminen vähentäisi päästöjä.