Artikkelikuva
Vuoden 2017 vuosikokouksessa Tankavaarassa väliaikaohjelmana oli lumikenkäilyä. Vuoden 2018 vuosikokous järjestetään toukokuussa Utsjoella.

Saamelaisnuoret ­eivät pelkää puhua

Nuorisojärjestöt voivat sanoa asiat suoremmin, Saamelaisnuoret ry uskoo.

Suomen Saamelaisnuoret ry eli Suoma Sámi Nuorat syntyi 26 vuotta sitten nuorten saamelaisten tarpeesta tulla kuulluksi.

”Nuorisojärjestön turvin pystymme sanomaan monesti asiat suoraan turhia hienostelematta”, varapuheenjohtaja Ida-Maria Helander sanoo.

Järjestö ottaa kantaa saamelaisia koskevaan politiikkaan ja julkiseen keskusteluun. Ilkeää puhetta saamelaisista Helanderin mukaan riittää.

”Koska yhteisömme on pieni, tuntuu, että saamelaisista saa puhua aika rajustikin, jopa henkilötasolla. Yritämme puuttua tällaisiin tilanteisiin. Monesti saamelaiset esitetään mediassa mielensä pahoittajina.”

Hiljattain järjestö on puhunut paljon saamelaiskäräjälain, erityisesti vaalikelposuutta koskevan pykälän muuttamisen puolesta. Järjestön mielestä niin sanottu lappalaispykälä rikkoo saamelaisten itsemääräämisoikeutta.

”Tällä hetkellä saamelaiskäräjät ovat vain lausuntokone, jolla ei ole todellisuudessa valtaa. Saamelaiskäräjiä pitää kuulla, mutta se ei vielä tarkoita, että sitä kuunneltaisiin.”

Vaikuttamistyön lisäksi Suomen Saamelaisnuoret ry järjestää seminaareja, pikkujouluja, peli- ja käsityöiltoja. Se tarjoaa myös mahdollisuuden osallistua erilaisiin poliittisiin ja urheilu- ja saamelaistapahtumiin.

”Tärkeintä on se, että nuoret voivat kohdata muita saamelaisnuoria”, Helander sanoo.

Katso, järjestö!

Saamelaisnuoret ry

Perustettu 1991

Motto Ellos Sápmi! Eläköön Saamenmaa!

Jos järjestömme, olisi eläin Olisimme sopuli. Se on sisukas ja vähän hullukin eläin. Saamenmaalla puhutaan paljon kamikaze-sopuleista, jotka hurauttavat suoraan auton alle mitään pelkäämättä. Meillä on samanlaista pelottomuutta.