Artikkelikuva
Meppi Heidi Hautala äänesti EU-parlamentin kehitysvaliokunnassa kehitysyhteistyön sotilaallistumista vastaan.

Kehitysapua sotilaiden kouluttamiseen?

Kehitysyhteistyövarojen ohjaaminen sotilastarpeisiin repii rajusti Euroopan unionia.

Jo kolme EU-parlamentin valiokuntaa puoltaa ideaa, että kehitysvaroja voitaisiin käyttää turvallisuusjoukkojen kehittämiseen epävakaissa maissa. Viimeisimpänä aiheen puolesta äänesti heinäkuussa parlamentin oikeus­valiokunta. Asia etenee EU-parlamentin hyväksyttäväksi syksyllä.

Kymmenen EU-maata, Suomi mukana, ovat olleet aktiivisesti ajamassa asiaa. Kysymys repii unionia, sillä osa näkee, että EU:n olisi pysyttäydyttävä perinteisessä kehitysyhteistyön päätavoitteessa, joka tähtää köyhyyden poistamiseen. Näin on päätetty aikoinaan myös Lissabonin perussopimuksessa.

Vihreiden meppi Heidi Hautala kirjoittaa pohjoismaisessa Development Today -kehitysjulkaisussa olevansa huolissaan liikehdinnästä kohti kehitysyhteistyön tarkoituksen avaamista.

”Euroopan kehityspolitiikan olisi pysyttävä tavoitteissaan lopettaa köyhyys ja parantaa ihmisten elämänlaatua. Kasvava EU-avun sotilaallinen suuntaus on sekä laitonta että epäinhimillistä”, Hautala kirjoittaa.

Hautala ei ole kritiikkinsä kanssa yksin, sillä myös esimerkiksi Alde-ryhmään kuuluva Paavo Väyrynen on vastustanut varojen uudelleenohjaamista. Kannanottoja kehitysavun sotilaallistumista vastaan on kuulunut myös Pohjoismaiden vihreän vasemmiston GUE/NGL-ryhmän suunnalta.

Samoin Ruotsi on ilmaissut huolensa kehitysyhteistyön ja turvallisuuden rajojen hämärtymisestä. Jopa YK:n pääsihteeri António Guterres linjasi vastikään New Yorkissa, että kehitysrahoitusta ei tulisi yleisesti uudelleenohjata turvallisuuskuluihin.

Silti etenkin Euroopan komissiossa on haluja ujuttaa kehitysrahoitusta kohti muuttoliikkeen hallintaa ja turvallisuussektorin vahvistamista.

Hautala myöntää Development Today:ssa, ettei kehitystä voi tapahtua ilman turvallisuutta eikä turvallisuutta tule ilman kehitystä. Tämä ei silti tarkoita, että turvallisuusyhteistyö olisi yhtä kuin kehitysyhteistyö.

”Jotkut meistä puolustavat jatkossakin niitä kehityspolitiikan periaatteita, joiden ytimessä on inhimillinen kehitys sekä köyhyyden lievittäminen.”

Hän näkee EU:n vanhojen sopimusten kiertämisen häpeällisenä.

”EU: n kehitysyhteistyöpolitiikan sotilaallistuminen on kaukana julkisista, ylevistä lausunnoista köyhyyden lievittämiseksi ja lsen poistamiseksi”, Hautala kirjoittaa.