Naiset onnellisimpia työelämässä

Gallupin tekemän uuden kansainvälisen selvityksen mukaan naisten hyvinvointi kasvaa sitä mukaa, mitä paremmin he ovat päässeet työelämään.

Tästä huolimatta naisten pääsy työmarkkinoille on yhä vaikeaa, sillä maailmanlaajuisesti kulttuuriset normit ja sosiaalinen painostus ohjaavat naisia jäämään kotiin hoitamaan lapsia, Gallup sanoo.

Keskimäärin puolet maailman naisista ei ole työmarkkinoilla lainkaan. Miesten kohdalla vastaava luku on puolet pienempi.

Naisten suuremmalla työllistymisasteella on myös kansantaloudellisia etuja, sillä se tekee työmarkkinoista laajemmat ja joustavammat, Gallup toteaa.

Kotiäitiys on yleisintä Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Lähi-idässä ja entisen Neuvostoliiton satelliittimaissa, Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa. Kokopäiväisestä työelämästä poissaolevat naiset arvioivat oman elämänlaatunsa selvästi heikommaksi kuin työssäkäyvät.

Yhtiön mukaan johtopäätös on selvä: päivätyön edut eivät näy vain palkkapussissa, vaan yleisessä hyvinvoinnissa.