Vaarallista aktivismia

Aktivisteja surmattiin viime vuonna lähes kaksi kertaa enemmän kuin vaikkapa journalisteja.

Maailma. Eri puolilla maailmaa tapettiin viime vuonna ainakin 116 ympäristöaktivistia, kertoo Global Witness -järjestö. Aktivisteja surmattiin lähes kaksi kertaa enemmän kuin vaikkapa journalisteja.

Vaarallisin alue oli Latinalainen Amerikka. Kolme neljäsosaa ympäristöaktivistien surmista tapahtui juuri siellä. Erityisen vaarallista oli olla alkuperäiskansoihin kuuluva ympäristöaktivisti. Heitä oli eri puolilla maailmaa tapetuista aktivisteista 40 prosenttia.

Käytännössä kaikki tapaukset liittyivät jollakin tavalla maanomistuskysymyksiin. Tavallisimmin kiistojen keskiössä olivat kaivokset. Yleisiä olivat myös patoihin, suurmaatiloihin ja metsähakkuisiin liittyneet surmat.

Vaarallisin yksittäinen maa ympäristöaktivisteille on Honduras. Siellä on viimeisten 13 vuoden aikana tapettu ainakin 111 ympäristöaktivistia. Järjestö muistuttaa, etteivät luvut ole välttämättä kattavia. Monista maista kuten vaikkapa Kiinasta tai Lähi-idästä on vaikea saada tietoja.