Sopimukset vievät verotuloja kehitysmailta

Monet EU-valtiot ovat sopineet verotusta alentavista järjestelyistä kehitysmaiden kanssa.

Eurooppa. Monet EU-valtiot ovat solmineet verotusta alentavia sopimuksia kehitysmaiden kanssa, selviää Eurodadin uudesta veroraportista. Eniten sopimuksia on Ranskalla ja Britannialla.

Sopimukset alentavat kehitysmaista lähtevien rahasiirtojen verotusta. Samalla ne luovat reittejä, jotka helpottavat ylikansallisten yritysten verojen välttelyä. Isoimmat veroalennukset ovat raportin mukaan neuvotelleet Espanja, Britannia ja Ruotsi.

Useat tutkimukset ovat havainneet sopimuksilla olevan kielteisiä vaikutuksia kehitysmaihin. Tästä huolimatta 15 raportin käsittelemästä EU-maasta ainoastaan Alankomaat on tutkinut sopimusten vaikutuksia maailman köyhiin.

Ranskaa raportti kehuu verotuksen läpinäkyvyyden hoidosta ja sääntöjen laatimisesta monikansallisille yrityksille.

Punaista valoa raportti antaa Saksalle, Luxemburgille, Alankomaille, Espanjalle ja Ruotsille. Niissä yritysten omistussuhteet eivät ole läpinäkyviä tai ne vastustavat EU:n aloitteita lisätä omistajuussuhteiden läpinäkyvyyttä.

Yksikään tutkituista maista ei aktiivisesti tukenut YK:n alaisuudessa toimivan kansainvälisen veroelimen perustamista. Elimen tarkoituksena olisi antaa kehitysmaille sananvaltaa maailmanlaajuisiin verostandardeihin. Nykytilanteessa vastaavat päätökset tekee OECD, joka edustaa ainoastaan varakkaita maita.

Suomi ei ollut raportin 15 tutkitun maan joukossa.