Sopimukset vievät verotuloja kehitysmailta

Monet EU-valtiot ovat sopineet verotusta alentavista järjestelyistä kehitysmaiden kanssa.

Eurooppa. Monet EU-valtiot ovat solmineet verotusta alentavia sopimuksia kehitysmaiden kanssa, selviää Eurodadin uudesta veroraportista. Eniten sopimuksia on Ranskalla ja Britannialla.

Sopimukset alentavat kehitysmaista lähtevien rahasiirtojen verotusta. Samalla ne luovat reittejä, jotka helpottavat ylikansallisten yritysten verojen välttelyä. Isoimmat veroalennukset ovat raportin mukaan neuvotelleet Espanja, Britannia ja Ruotsi.

Useat tutkimukset ovat havainneet sopimuksilla olevan kielteisiä vaikutuksia kehitysmaihin. Tästä huolimatta 15 raportin käsittelemästä EU-maasta ainoastaan Alankomaat on tutkinut sopimusten vaikutuksia maailman köyhiin.

Ranskaa raportti kehuu verotuksen läpinäkyvyyden hoidosta ja sääntöjen laatimisesta monikansallisille yrityksille.

Punaista valoa raportti antaa Saksalle, Luxemburgille, Alankomaille, Espanjalle ja Ruotsille. Niissä yritysten omistussuhteet eivät ole läpinäkyviä tai ne vastustavat EU:n aloitteita lisätä omistajuussuhteiden läpinäkyvyyttä.

Yksikään tutkituista maista ei aktiivisesti tukenut YK:n alaisuudessa toimivan kansainvälisen veroelimen perustamista. Elimen tarkoituksena olisi antaa kehitysmaille sananvaltaa maailmanlaajuisiin verostandardeihin. Nykytilanteessa vastaavat päätökset tekee OECD, joka edustaa ainoastaan varakkaita maita.

Suomi ei ollut raportin 15 tutkitun maan joukossa.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!