Valaiden stressi paljastuu ulosteista

Laivojen propellit häiritsevät ja stressaavat valaita, sillä niiden äänentaajuus on sama kuin se, jota valaat käyttävät keskinäisessä kommunikaatiossaan.

Emovalaat ja poikaset kommunikoivat matalataajuuksisilla äänillä.

Laivaliikenteen on aiemminkin epäilty häiritsevän merinisäkkäitä, mutta vasta nyt tutkijat ovat onnistuneet osoittamaan epäilyt todeksi. He mittasivat valaiden ulosteista stressihormonipitoisuuksia. Pitoisuudet nousivat, kun lähistöllä oli vilkasta laivaliikennettä. 

”Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että meluisassa ympäristössä valaat muuttavat äänenkäyttöään, aivan kuin ihmiset cocktailtilaisuudessa. Mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun stressioireet on saatu dokumentoitua fysiologisesti”, valastutkija Rosalind Rolland kertoo BBC:lle.

Tutkimukset tehtiin Fundynlahdella Kanadassa. Tutkimuskohteena olivat uhanalaiset Pohjois-Atlantin silovalaat, joihin liittyy vielä monta arvoitusta. Aiemmin oletettiin, että baskit ryöstökalastivat elinvoimaisen lajin vähiin. Nykytiedon valossa näyttää siltä, että populaatio kuihtui jo paljon aiemmin tuntemattomasta syystä.