Mihin naisten päivää suomessa tarvitaan?

Suomalaisessa tasa-arvokeskustelussa viitataan usein siihen, että Suomessa naisten asiat ovat hyvällä mallilla verrattuna moneen muuhun maailman kolkkaan. Osa
miesliikkeestä on jopa avoimesti sitä mieltä, että miehet ovat joutuneet
yhteiskunnassa naista heikompaan asemaan.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston sihteeri Arto Jokinen vastaa:

”Naisten päivää (8.3.) tarvitaan muistuttamaan meitä kaikkia siitä, että puolet ihmisistä on naisia, joiden ääni ei aina kuulu riittävästi. Suomessa sukupuolten välisessä tasa-arvossa on päästy pitkälle, mutta silti yksikään merkittävä tasa-arvokysymys ei ole vielä ratkennut.

Ongelmista keskeisimmät liittyvät naisten miehiä heikompaan asemaan työmarkkinoilla, sukupuolten väliseen palkkaeroon ja kotitöiden epätasaiseen jakoon. Lisäksi väkivalta ja kaupallinen seksi ovat naisiin liittyviä tasa-arvo-ongelmia, joissa miesten rooli ongelmien ratkaisussa on keskeinen. Tasa-arvo ei ole naiskysymys vaan kaikkiin sukupuoliin liittyvä kysymys ja suhde.

Naistenpäivänä voi tuoda näitä asioita esiin ja muistaa sekin seikka, että naiset ovat muutoinkin ihan mukavia. Toivottavasti naisten päivä ei tarkoita sitä, että nyt kun tänään muistin naista, voin sitten muutoin unohtaa hänet ja heidät.”