Norja tasapainoilee Tansanian öljyssä

Norja opastaa kehitysyhteistyönä kehitysmaita hyödyntämään öljy- ja kaasulöytöjään.

Tansania. Öljystä vauras Norja opastaa osana kehitysyhteistyötään Tansaniaa ja muita kehitysmaita öljy- ja kaasulöytöjen hyödyntämisessä.

Aiemmin tänä vuonna Tansanian edustalta tehtiin merkittävä kaasulöytö. Sen takana on Statoil, pääosin valtio-omisteinen Norjan öljyvaurauden peruskivi.

Nyt norjalaiset öljyalan ihmiset ovat Tansaniassa kieli keskellä suuta. Uusiin kaasu- ja öljylöytöihin liittyvissä sopimusneuvotteluissa norjalaiset ovat sekä valtion neuvonantajina että vastakkaisena neuvotteluosapuolena, kirjoittaa Development Today -lehti.

”Meidän tehtävänämme on avustaa Tansaniaa löytämään maan kannalta mahdollisimman hyvä ratkaisu”, toteaa Oil for Development -ohjelman apulaisjohtaja Petter Stigset.

Samaan aikaan Statoil pyrkii neuvottelemaan omalta kannaltaan mahdollisimman edullisia sopimuksia. Etenkin norjalaiset itse ovat olleet huolissaan siitä, miten varmistetaan toiminnan uskottavuus ja eettisyys. Kehitysavun ja yrityspuolen öljyväki yrittääkin pitää mahdollisimman suurta hajurakoa toisiinsa.

Moni suuri kansainvälinen toimija ottaisi mielellään Norjalla nyt olevan roolin Tansanian öljyalan neuvonantajana. Toistaiseksi Tansania haluaa kuitenkin jatkaa norjalaisneuvoin.