Mombasassa siivotaan rantoja

Kenian luontopalvelut on käynnistänyt rantojen hallintaohjelman Mombasassa. Kyseessä on kuuden kuukauden pilotti, jonka tavoitteena on säästää merkittävä osa Kenian rannikosta turismin tuomilta haittavaikutuksilta. Samalla halutaan varmistaa, ettei turismi kärsi ja että rantaturismin laskusuunnassa olleet tulot kääntyvät kasvuun.

Turismiministeriön mukaan koko sektori on kasvanut lähes parilla kymmenellä prosentilla, mutta rantaturismi on laskenut 16 prosenttia.

Ohjelman avulla pyritään vaikuttamaan rantojen suosion hupenemiseen, jonka arvellaan johtuvan turistien kokemasta häirinnästä ja turvattomuudesta ja rantojen heikosta kunnosta. Tarkoitus on vastata ongelmiin lisäämällä rantojen vartiointia ja siivoamista, tarjoamalla turvapalveluita ja kunnostamalla huonoon kuntoon päässeitä rantoja.

Ohjelman toteuttamiseen osallistuvat paikallisyhteisöt ja turismilla elantonsa hankkivat yrittäjät. Lopullisena tavoitteena on saattaa Mombasan rannikko kilpailukykyiseksi muiden maailman rantakohteiden kanssa.