Sekulaari Eurooppa -kampanja vastustaa uskontojen valtaa

Lontoossa marssitaan 17. syyskuuta sekulaarin Euroopan puolesta. Vuosittain toteutettavan marssin järjestäjä, Sekulaari Eurooppa -kampanja odottaa marssille tuhansia osanottajia.

Vuonna 2008 käynnistynyt kampanja vaatii uskonnollisten etuoikeuksien poistamista ja eurooppalaisten toimielinten säilyttämistä uskontojen ulkopuolella. Fokuksessa on Vatikaani ja sen suuri taloudellinen ja poliittinen valta. Niinikään kampanja vastustaa esimerkiksi valtion tukea uskonnollisille kouluille. Sekulaari Eurooppa -kampanjalla pyritään edistämään uskonnon ja ilmaisun vapautta, naisten tasa-arvoa ja oikeutta päättää ruumistaan, sekä LGBT-ihmisten yhdenvertaista kohtelua kaikkialla Euroopassa. Valtioilta vaaditaan neutraalia suhdetta uskontoihin ja oikeuslaitoksilta yhdenmukaista kohtelua kaikille, ilman uskonnon tuomia erivapauksia. Kampanja vastustaa kirkkojen erityisasemaa Euroopan unionissa ja Vatikaanin erityisasemaa YK:ssa. ”Sekularismi on ainoa tapa suojella eri uskontokuntiin kuuluvia ihmisiä, samoin kuin heitä, jotka eivät tunnusta mitään uskoa”, sanoo kampanjan koordinaattori Marco Tranchino.