Terrorismi Euroopan unionin kehitysyhteistyössä

Kansanvaltaisen hallinnon edistäminen myös turvallisuuden alalla on pitkän aikavälin investointi.

EU on pyrkinyt valtavirtaistamaan terrorismin torjunnan myös kehitysyhteistyöhönsä. Vuoden 2003 turvallisuusstrategiassa korostettiin hyvää hallintoa, sosiaalisia uudistuksia, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion edistämistä. Samoin painotettiin korruption ja vallan väärinkäytön seurauksia ja kehitettiin yhteistyötä valikoitujen kehitysmaakumppanien turvallisuusviranomaisten kanssa.

EU:n neuvoston toimintaohjelma terrorismia vastaan hyväksyttiin kymmenen päivää syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen. Sen mukaan terrorismin torjunta tuli sisällyttää kaikkiin sopimuksiin kolmansien maiden kanssa.

Runsas puoli vuotta myöhemmin neuvosto hyväksyi vakiosanamuodon terrorismin torjuntaa koskeville lausekkeille. Siinä sitouduttiin toimimaan terrorismia vastaan alan kansainvälisten sopimusten ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti. Niin ikään sitouduttiin vaihtamaan informaatiota terroristiryhmistä ja niiden tukiverkostoista.

Maaliskuun 2004 eurooppalainen julistus terrorismin torjunnasta uudisti päätöksen sisällyttää terrorismin torjunta kaikkiin sopimuksiin kolmansien maiden kanssa. Avainasemassa olevat valtiot tulisivat olemaan etusijalla.

EU:n terrorismintorjuntakoordinaattori on vahvistanut, että terrorismia koskevat lausekkeet vaihtelivat sanamuodoltaan eri sopimuksissa. Valitettevasti jäljet loppuvat tähän. EU:n neuvosto on kansainvälisten suhteiden suojaamisen nimissä julistanut sopimukset ja niiden terrorismintorjuntalausekkeet salaisiksi.

Ennen vuoden 2006 ”vakautusvälineen” hyväksymistä EU-tuomioistuin suhtautui torjuvasti kehitysyhteistyön käyttöön turvallisuuden edistämiseksi, kuten Filippiinejä koskeva päätös vuonna 2007 osoitti.

Vakautusväline loi uuden oikeusperustan sellaiselle kehitysyhteistyölle, joka sisältää toimia turvallisuuden edistämiseksi. Se sallii EU:n tarjota teknistä ja rahallista apua oikeus- ja poliisiviranomaisille terrorismin torjunassa, kehitysyhteistyön nimissä. Lausekkeet ovat edelleen salaisia.

Turvallisuussektorin uudistukset ovat tärkeä linkki hyvän hallinnon, kansallisen turvallisuuden ja kehitysyhteistyön välillä. Kansanvaltaisen hallinnon edistäminen myös turvallisuuden alalla on pitkän aikavälin investointi. Sen avulla myös torjutaan harvainvaltaa hallinnossa, mikä EU:n terrorismin vastaisessa strategiassa on oikeutetusti mainittu yhtenä tekijänä terrorismin kasvualustassa.

Kirjoittaja on kansainvälisen oikeuden professsori Euroooppa-instituutissa Firenzessä ja YK:n Ihmisoikeusneuvoston erityisraportoija ihmisoikeuksien suojasta terrorismia torjuttaessa.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!