Koskemattomuus vastaan uskonnonvapaus

Onko pojan ympärileikkaaminen uskonnon harjoittamista vai törkeä pahoinpitely?

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lakiehdotusta poikien ei-terveydellisistä syistä tehtä­vien ympärileikkauksien sallimisesta. Ympärileikkaus sallittaisiin pojan omalla suostumuksella tai pojan ollessa liian pieni hänen vanhempiensa luvalla. Leikkauksen suorittaisi lääkäri.

Ympärileikkaus kuuluu juutalaiseen ja islamilaiseen perinteeseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa suurin osa pojista ympärileikataan, sekä uskonnollisista että muista syistä.

Tällä hetkellä ympärileikkauksesta säädetään erikseen laissa vain Ruotsissa. Mikäli eduskunta hyväksyy lakialoitteen, Suomi seuraisi Ruotsia ja sallisi toimenpiteen.

Lakialoitteen taustalla ovat vuonna 2003 sosiaali- ja terveysministeriön kutsuman, arkkiatri Risto Pelkosen johtaman työryhmän tekemät ehdotukset. Sen mukaan ympärileikkauksista tulisi säätää laki.

”Tavoitteena on, että Suomeen saataisiin selkeät pelisäännöt ympärileikkausten osalta”, Eija Koivuranta sosiaali- ja terveysminis­teriöstä sanoo.

Koivurannan mukaan keskustelu ympärileikkauksista nousi, kun lisääntyneen maahanmuuton vuoksi myös ympärileikkaukset lisääntyivät ja joissain leikkauksissa esiintyi komplikaatioita. Alettiin pohtia, miten komplikaatiot voitaisiin estää.

”Ympärileikkauksessa vastakkain ovat kaksi perusoikeutta: uskonnonvapaus ja oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Pelkosen työryhmä lähti siitä käytännöllisestä näkökulmasta, että koska perinne ei luultavimmin lähitulevaisuudessa lopu, siitä pitäisi säätää laki.”

Eduskunta siis joutuu punnitsemaan, riittääkö uskonnollinen tai kulttuurinen perinne oikeuttamaan puuttumisen fyysiseen koskemattomuuteen.
 

Lääkäriliitto vastustaa

Suomen Lääkäriliiton varatoimitusjohtaja Risto Ihalainen rinnastaa ympärileikkauksen ja fyysisen kurituksen:

”On se kumma, että luunappi on kielletty, mutta kikkelin saisi silti silpoa! Tämä on tietysti oma mielipiteeni, ei Lääkäriliiton.”

Lääkäriliitto pohti aihetta pitkällisesti ja päätyi vuonna 2004 lausuntoon, jonka mukaan ympärileikkausta muista kuin terveydellisistä syistä ei tulisi sallia lailla. Liiton mukaan on lääkärin etiikan vastaista altistaa potilas riskeille toimenpiteessä, josta ei koidu hänelle terveydellistä hyötyä.

Ihalaisen mukaan liiton kanta ei ole muuttunut.

”Julkiseen terveydenhuoltoon ei riitä rahaa edes terveydenhoidollisiin menoihin.”

Tulevassa lakiesityksessä ympärileikkaus ei-terveydellisistä syistä tulisi julkisen terveydenhuollon piiriin. On vielä auki, tulisiko se sinne velvoitteena vai vain mahdollisena toimenpiteenä. Lain mukaan sen tulisi kuitenkin aina olla lääkärin suorittama. Yksittäinen lääkäri voisi kieltäytyä siitä, jos se olisi hänen eettistä vakaumustaan vastaan.

Ihalainen pitää itsestään selvänä, että lääkärin autonomiaan ei koskettaisi. Toisaalta hän ei ole huolissaan ”maan alla” suoritettavista leikkauksista.

”Onhan ympärileikkauksia tehty avoimesti tuhansia vuosia uskonnollisten yhteisöjen keskuudessa.”
 

Outo hysteria

Dan Kantor Helsingin juutalaisesta seurakunnasta ei ymmärrä, mistä ympärileikkauksen vastustajien hysteria on peräisin.

”Luulisi, että Yhdysvalloissa, missä yli 70 prosenttia miehistä ympärileikataan ja muistakin kuin uskonnollisista syistä, olisi jo älähdetty, jos toimenpide olisi niin vahingoittava, kuin nyt annetaan ymmärtää.”

Kantorin mukaan ympärileik­kauksesta voi olla terveydellisiä etuja ja myös haittoja.

”Mutta että se aiheuttaisi henkisiä ja fyysisiä vaivoja, se ei kyllä ole totta.”

Ympärileikkaus suoritetaan juutalaisille hyvin nuorina, joten he eivät voi verrata, millaista elämä olisi ollut ilman toimenpidettä. Kantor vakuuttaa, ettei siitä ainakaan hankaluuksia ole ollut.

Juutalaisessa perinteessä poikalapsi ympärileikataan kahdeksan päivän ikäisenä, muslimikulttuurissa seitsemännestä päivästä lähtien.

Suomen islamilaisen neuvoston hallituksen puheenjohtaja Anas Haj­jar onkin tyytymätön ainoastaan yhteen lakialoitteen kohtaan.

”Laissa tulisi määritellä, minkä ikäinen pojan olisi oltava, kun hänen mielipidettään tulisi kysyä. Molempien vanhempien suostumuksen pitäisi riittää luvaksi tapauksissa, joissa lapsi on liian nuori ilmaisemaan mielipiteensä.”

Lääkärinä työskentelevän Hajjarin mukaan ympärileikkauksen terveydelliset hyödyt ovat sitä suuremmat, mitä nuorempi poika on. Esimerkiksi penissyövän riski on ympäri­leikatuilla olematon.
 

Poliisi ottaa kantaa

Lapsen fyysinen koskemattomuus ei Dan Kantorin mielestä ole absoluuttinen asia.

”Vanhemmilla on valta päättää esimerkiksi, ettei lasta rokoteta. Tämä päätös on selvä terveydellinen riski lapselle – eikä vain hänelle vaan myös hänen ympäristölleen.”

Kantor vastustaa tapaa, jolla Lastensuojelun keskusliiton tutkija Heikki Sariola on vastustanut julkisuudessa lakialoitetta.

”Tutkija Sariola liittää tahallisesti tyttöjen ympärileikkauksen poi­kien ympärileikkaukseen ja tahtoo luoda kielikuvan näiden toimen­piteiden samankaltaisuudesta.”

Kantor ei ymmärrä myöskään sitä, että poliisi ottaa kantaa ympärileikkaukseen. Iltalehdessä rikos­ylikomisario Kari Tolvanen Helsingin rikospoliisista arvosteli lakiehdotusta sillä perusteella, että se oikeuttaisi lapsen fyysisen koskemattomuuden rikkomisen. Tällä hetkellä Helsingin rikospoliisi tutkii kahta poikavauvan ympärileikkausta, jotka eivät olleet lääkärin suorittamia ja joista oli seurannut komplikaatioita.

”Poliisin tulisi olla puolueeton tällaisissa tapauksissa. Miten nämä kaksi perhettä, joita tällä hetkellä tutkitaan, voivat luottaa poliisiin enää tällaisen kannanoton jälkeen?”

Turun hovioikeus kumosi viime keväänä syytteet törkeästä pahoinpitelystä tapauksessa, jossa muslimiäiti oli teettänyt pojalleen ympärileikkauksen. Tässä tapauksessa leikkauksen suoritti lääkäri, ja poika parani hyvin.
 

Miehen ympärileikkaus

Ympärileikkauksessa mieheltä poistetaan esinahka peniksen ympäriltä. Uskonnollisten syiden lisäksi ympärileikkauksia tehdään muun muassa hygieenisistä syistä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ympärileikkaukseen liittyy myös sosiaalisia syitä: leikkaus on yleinen, joten vanhemmat eivät halua, että lapsi näyttää erilaiselta kuin muut.

Terveydellisistä syistä ympärileikkauksia tehdään esimerkiksi silloin, jos esinahka on liian ahdas ja kivulias. Tällaiset leikkaukset kuuluvat normaalin terveydenhuollon piiriin.

Ympärileikkauksen on väitetty vähentävän seksuaalista nautintoa, mutta toiset tutkimukset ovat saaneet myös päinvastaisia tuloksia.

Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ympärileikkausta aikuisille miehille sillä perusteella, että ympärileikatuilla miehillä on joissain tutkimuksissa todettu olleen vähemmän yhdynnässä saatuja hiv-tartuntoja kuin muilla. Tutkimuksia on kuitenkin arvosteltu paljon.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 9/2008

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!