Lyhyet palat

San-kansa palaa Kalahariin. Koulutuskaan ei takaa intialaisnaisille työtä. Kap Verde nousee keskikastiin. Työläiset osoittavat mieltään Bangladeshissa. Venekansalle kansalaisuus. Kumppani kysyy: Onko Yhdysvallat rikkain? Ym. ym.

Sanit palaavat Kalahariin

Botswana. Botswanan korkein oikeus päätti joulukuussa, että maan hallitus toimi laittomasti häätäessään san-kansan sen perinteisiltä asuma-alueilta Kalaharin autiomaasta. Saneilla on oikeus palata kotiinsa. Hallitus on ilmoittanut hyväksyvänsä tuomion.

Hallitus pakotti tuhat sania lähtemään kotiseuduiltaan neljä vuotta sitten. Nyt päättynyt oikeudenkäynti oli maan historian pisin ja kallein.

Hallitus perusteli häätöä sillä, että aavikolla asuminen jätti sanit koulutuksen ja terveydenhuollon ulkopuolelle. Kalaharin timanttivarojen hyödyntämisellä ei sen mukaan ollut osuutta asiaan.

Sanit tunnetaan länsimaissa paremmin bushmanneina, ja heitä pidetään yhtenä maailman vanhimmista alkuperäiskansoista.

Joka toinen koulutettu intialaisnainen on työtön

Intia. Korkeakaan koulutus ei takaa työtä intialaisnaiselle. Nuori, korkeasti koulutettu nainen jää työttömäksi yhtä todennäköisesti kuin saa työpaikan.

Naiset eivät toisaalta ole halukkaita tekemään sellaisia töitä, joihin he katsovat olevansa ylikoulutettuja.

Muun muassa nämä seikat käyvät ilmi mumbailaisen International Institute of Population Sciencesin tekemästä laajasta nuorisotutkimuksesta, jota varten haastatteluja tehtiin 15 000 kotitaloudessa, kuudessa osavaltiossa.

Mittava, nuorison elämää peilaava tutkimus on ensimmäinen laatuaan Intiassa, ja siinä selvitetään elämän tärkeisiin osa-alueisiin liittyviä kysymyksiä.

Tuloksista ilmenee myös, että naiset avioituvat miehiä useammin jo ennen kuin ovat saavuttaneet säädetyn iän, joka on naisilla 18 ja miehillä 21 vuotta.

Namibiaan suunnitteilla kansalaispalkka

Namibia. Namibiassa suunnitellaan kansalaispalkkaa köyhyyden kitkemiseksi. Sadan Namibian dollarin eli noin kymmenen euron kuukausipalkka maksettaisiin kaikille kansalaisille riippumatta heidän tuloistaan.

Kirkoista, ammattiliitoista ja kansalaisjärjestöistä koostuva ryhmittymä on kampanjoinut kansalaispalkan puolesta vuodesta 2005. BIG Coalition perustelee kansalaispalkkaa paitsi sosiaalisella oikeudenmukaisuudella, myös talouskasvulla. Kuukausittainen tulo mahdollistaisi kaikkein köyhimpienkin osallistumisen kansantalouteen.

Namibiassa kuilu köyhien ja rikkaiden välillä on valtava. Maassa on kuitenkin jo nyt edistyksellistä sosiaaliturvaa. Namibia on Etelä-Afrikan ja Botswanan ohella ainoa maa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, joka maksaa eläkkeen kaikille yli 60-vuotiaille kansalaisilleen.

Kap Verde keskikastiin

Kap Verde. Länsiafrikkalaisen Kap Verden saarivaltion elinolot ovat parantuneet tasaista tahtia, eikä se enää kuulu maailman vähiten kehittyneisiin maihin, totesi YK.

Vuonna 1975 saavutetun itsenäisyyden jälkeen lukutaidottomuus on laskenut 70 prosentista 24 prosenttiin, eliniän odote on noussut 50 vuodesta lähemmäs kahdeksaakymmentä ja lapsikuolleisuuskin on vähentynyt selvästi.

Kap Verde on vasta toinen maa, joka on noussut niin sanottujen vähiten kehittyneiden maiden (LDC) kategoriasta ylöspäin. Ensimmäinen oli Botswana, joka nousi keskikastiin vuonna 1994.

Uusi asema tuo Kap Verdelle myös uusia haasteita. Vähiten kehittyneille maille on kansainvälisessä kaupassa taattu tiettyjä helpotuksia, ja niitä myös suositaan kun kehitysyhteistyövaroja jaetaan. Nyt Kap Verde luokitellaan kehitysmaiden keskikastiin, joten sen on aikaisempaa vaikeampi saada ulkopuolista tukea.

Rahapula kalvaa mikrolainoja

Kambodzha. Kambodzhan mikrolainamarkkinoita vaivaa konkreettinen rahan puute. Kambodzhan mikrolainoittajat aikovatkin pyytää maan valtionpankkia laskemaan lisää paikallista valuuttaa (riel) rahamarkkinoille. Riel-pula vaivaa nimenomaan mikrolainojen myöntäjiä ja heidän asiakkaitaan.

Maan taloudessa, kuten liikepankeissa, käytetään voittopuoleisesti USA:n dollareita, mikrolainat sen sijaan myönnetään rieleinä.

Vuonna 2008 mikrolainoja ennakoidaan myönnettävän 120 miljardin rielin verran, eivätkä lainoittajat usko, että valuuttaa on markkinoilla tarpeeksi. Uuden mikrolainan ottaa vuosittain noin 200 000 kambodzhalaista.

Lapsisakko ei pelota Kiinan uusrikkaita

Kiina. Yhä suurempi osa Keski-Kiinan vauraista ja menestyvistä asukkaista haistattaa pitkät maassa noudatettavalle yhden lapsen politiikalle. Hubein maakunnan rikkaita ei pelota lain rikkomista seuraava sakkorangaistus, ja lakia myös kierretään minkä ehditään. Vuonna 2007 maakunnassa tuomittiin ”luvattomasta lapsenteosta” 1 678 ihmistä. Miehet hankkivat lisää perillisiä vale-eroilla ja kaksinnaimisella. Koti, jota asuttaa miehen lisäksi kaksi vaimoa ja kaksi lasta, ei ole Hubeissa mikään harvinaisuus.

Kolmekymmentä vuotta voimassa olleen säädöksen mukaan suurin osa kaupungeissa asuvista pariskunnista joutuu tyytymään yhteen lapseen. Maaseudulla jälkeläisiä saa perheeseen tehdä kaksi. Yhden lapsen politiikkaa perustellaan väestönkasvun hillitsemisellä ja luonnonvarojen säästämisellä.

Aika iso seteli

Zimbabwe. Talouskurimuksesta kärsivän Zimbabwen keskuspankki laski tammikuussa liikenteeseen uuden, 10 miljoonan Zimbabwen dollarin arvoisen setelin.

Hyperinflaatiosta pitkään kärsineessä Zimbabwessa rahan arvo on laskenut nopeasti. Virallisia inflaatiolukuja ei viime kuukausina ole julkaistu, mutta inflaation arvioidaan olleen viime vuonna yli 50 000 prosenttia. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Suomen kokonaisinflaatio oli viime vuonna 2,5 prosenttia.

Uusia 10 miljoonan seteleitä tarvittiin tammikuussa kaksi yhden ainoan viiden euron setelin ostamiseksi.

Työläiset kadulla Bangladeshissa

Bangladesh. Sadat tekstiilityöläiset ovat osoittaneet mieltään Bangladeshin pääkaupungissa, Dhakassa. He protestoivat tekstiilitehtaan sulkemista vastaan. Työläiset vastustavat työpaikkansa lakkauttamista siitä huolimatta, että työstä maksettavalla palkalla pysyy hädin tuskin hengissä. Pienikin palkka on silti parempi kuin ei mitään.

Viime kuukausien mittaan tekstiilityöläisten mielenosoitukset ovat käyneet yleisiksi. Yleensä työläiset protestoivat huonoja palkkoja ja kehnoja työolosuhteita.

Kansallinen minimipalkka on noin 20 euroa kuukaudessa, mutta ruuan hinnan noustua silläkin on vaikea tulla toimeen. Erityisesti ovat nousseet bangladeshilaisten perusruokien raaka-aineiden, kuten riisin ja öljyn hinnat.

Bangladesh saa jopa 75 prosenttia vientituloistaan tekstiileistä. Aasian tekstiiliteollisuudessa kilpailu on kovaa. Useita tehtaita on suljettu ja monet ovat sulkemisuhan alla.

Häpeä estää hoitoon hakeutumisen

Mauritania. Kulttuuriset uskomukset estävät Mauritanian naisia saamasta hoitoa synnytysvaurioi-hinsa. Monet naiset ja tytöt kärsivät pitkittyneiden ja vaikeiden synnytysten aiheuttamista fistuloista, jotka hoitamattomina invalidisoivat naisia paitsi fyysisesti, myös sosiaalisesti.

Mauritaniassa tytöt menevät usein naimisiin ja saavat lapsia ennen kuin heidän elimistönsä on siihen valmis, ja seurauksena synnytyskanava repeilee.

Hoitoon hakeutumista estävät uskomukset, joiden mukaan ”huono synnyttäjä” on myös naisena huono ja muita taipuvaisempi esimerkiksi aviorikoksiin. Niinpä häpeä estää naisia hakemasta apua sinänsä hoidettavissa olevaan vaivaansa.

Fistula saa alkunsa pitkään kestäneen ja vaikean synnytyksen yhteydessä ja aiheuttaa virtsan ja ulosteen pidätyskyvyttömyyttä.

YK:n väestöohjelma UNFPA:n mukaan hoitamattomasta fistulasta kärsii noin pari miljoonaa naista maailmassa.

Venekansalle kansalaisuus

Thaimaa. Thaimaa sai tammikuussa uusia kansalaisia, kun maan pääministeri luovutti henkilöllisyyspaperit 212 moken-kansan jäsenelle. Merimustalaisiksikin kutsutut mokenit ovat sukupolvien ajan eläneet Burman ja Thaimaan rajan tuntumassa.

Andamaanien meren saarilla ja rannikkoalueilla asuneita mokeneita on jäljellä enää muutamia tuhansia. Perinteisesti mokenit saattoivat viettää vesillä yli puolet vuodesta, mutta nykyään moni moken on rantautunut töihin mantereelle tai työskentelee kaupallisilla kalastusaluksilla.

Ilman virallisia henkilöllisyyspapereita mokenit eivät ole voineet käyttää kummankaan maan sosiaali- tai terveyspalveluja. Moni nyt kansalaisuuden saaneista oli syntynyt Thaimaassa, mutta menettänyt syntymätodistuksensa ja muut kansalaisuuden todistamiseen vaadittavat henkilöllisyyspaperinsa vuoden 2004 tsunamissa.

Sudan on avuntarvitsijoista suurin

Sudan. YK:n arvioiden mukaan vuonna 2008 humanitaarista apua tarvitaan eniten Sudanissa. Sinne rahoittajilta pyydetään yhteensä noin 930 miljoonan Yhdysvaltain dollarin kokoista avustuspottia.

Seuraavana listalla ovat Kongon demokraattinen tasavalta ja miehitetyt palestiinalaisalueet noin 580 miljoonan ja 460 miljoonan dollarin avuntarpeineen.

Tärkeä työkalu YK:n avuntarvitsijoiden listaamisessa on CAP (Consolidated Appeals Process). CAP:in kautta voidaan hakea apua myös yhtäkkiä ilmaantuviin kriiseihin.

Tällaisten ‘salamahakemusten’ määrä nousi selvästi viime vuonna, ja niitä tehdään yhä useammin luonnonkatastrofien vuoksi.

Vain yksi viime vuoden 15 salamahakemuksesta ei liittynyt tavalla tai toisella ilmastoon.

Nigeria haastaa tupakkajätit

Nigeria. Nigerian hallitus haastaa oikeuteen maassa toimivia kansainvälisiä tupakkayhtiöitä, koska väittää niiden markkinoivan tuotteitaan nuorille.

Hallituksen lakimiesten mukaan sillä on hallussaan tuhansia sivuja tupakkayhtiöiden sisäisiä sähköpostiviestejä, joissa pohditaan parhaita tapoja markkinoida savukkeita nuorille.

Hallitus aikoo kieltää tupakoinnin julkisissa tiloissa pääkaupunkialueella kesäkuuhun mennessä. Tulevaisuudessa tupakkatuotteiden myynti aiotaan kieltää koko Nigeriassa.

Tupakka on halpaa Nigeriassa, ja sitä myydään myös yksittäisinä savukkeina, joihin nuorilla on varaa.

The Guardian -lehden tietojen mukaan pahin esimerkki tupakoinnin markkinoimisesta nuorille oli British American Tobacco -yhtiön järjestämä elokuvakiertue, jossa Hollywood-elokuvia esitettiin ilmaiseksi ja samalla jaettiin ilmaisia savukkeita.

Tupakointi kasvaa huimaa vauhtia Nigeriassa, ja noin viidennes nigerialaisista nuorista tupakoi. Suurin osa Nigerian väestöstä on alle 20 vuotiaita, joten riski kansanterveydelle on valtava.

Meksikossa vaarallista kirjoittaa huumeista

Meksiko. Meksiko on toimittajille neljänneksi vaarallisin maa maailmassa, varsinkin jos kirjoittaa huumeista.

Kaikkein vaarallisin maa työskennellä oli Irak, jossa viime vuonna henkensä menetti 65 journalistia. Muita vaarallisia maita olivat Somalia ja Pakistan kahdeksalla ja seitsemällä uhrillaan.

Näitä maita vaarallisten listalla seurasi Meksiko, jossa huumeiden salakuljetuksesta raportoiminen on toimittajille hengenvaarallista.

Viime vuonna 171 toimittajaa kuoli väkivaltaisesti journalistista työtä tehdessään.

Suurin osa väkivallan uhreina kuolevista toimittajista menettää henkensä kotimaassaan. Luvut julkisti Kansainvälinen journalistiliitto IFJ.

Tyhmä kysymys: Onko Yhdysvallat rikkain?

Palstalla kysytään kysymyksiä, jotka mietityttävät, mutta joita ei muualla kehtaa esittää.

Sanotaan, että Yhdysvallat on maailman rikkain valtio. Samalla se on kuitenkin paljon velkaa muille maille kuten Kiinalle. Miten velkaantunut voi olla maailman rikkain?

Helsingin kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen professori Pekka Ilmakunnas vastaa:

”Yhdysvalloilla on varallisuutta siinä mielessä, että sen asukkailla on korkeat tulot. Amerikkalaiset kuitenkin kuluttavat enemmän kuin tienaavat ja siksi maa velkaantuu ulkomaille.

Jotta talous kasvaa, tuottavuuden on lisäännyttävä eli samasta työpanoksesta pitää saada enemmän tuottoa. Mikäli velkarahalla tehdään tuottavia investointeja, lyhyellä aikavälillä velkaantuminen voi kasvattaa taloutta.

Loputtomasti ei kuitenkaan voi velkaantua, ei edes silloin, kun on maailman mahti. Velkaantuminen kostautuu niin, että ihmisille tulee velkaongelmia, kuten nyt on käynyt. Talouskasvu hiipuu, ja velkaantumisesta saattaa seurata laskukausi.”

Kiina on Yhdysvaltojen suurin lainanantaja. Jos Yhdysvallat romahtaisi, tulisiko Kiinasta maailman rikkain maa?

”Kiinalla on paljon varallisuutta, koska se on suuri talousalue. Mutta kiinalaisten elintaso on alhainen. Kiinalla on siis kokonaisuutena paljon rahaa, mutta yksittäisillä kiinalaisilla ei ole. Siksi Kiinalla on vielä pitkä matka maailman rikkaimmaksi maaksi. Sen talouskasvu tulee sitä paitsi hidastumaan, sillä mitä köyhempi aloitustaso, sitä nopeampi talouskasvu.

Ennemminkin rikkaimmaksi voisi kohota joku pienempi Aasian maa, yksi taloustiikereistä, joiden kasvu on nopeaa. Isot luonnonvarat ennustavat myös rikastumista. Norja on tainnut jo mennä Yhdysvaltojen ohi elintasonsa suhteen.

Lähi-idän öljyvaltioissa varallisuus taas on keskittynyt vain harvoille ja kansa on köyhää. Sitä paitsi öljymaiden varallisuuden lähde on loppumassa.

Euroopan maita ja Japania puolestaan vaivaa väestön ikääntyminen. Niiden talouskasvu on hiipumassa työvoiman mukana. Uskon, että USA pysyy vielä jonkin aikaa maailman rikkaimpana maana.”

Kuukauden kamppis: Pahvilaatikolla Kambodzhaan

Vaikuttamistyö on järjestömaailman uusin hitti. Minkä kaiken puolesta maailmalla kampanjoidaan?

Hyväntekeväisyyden nimissä kerätään maailmalla rahaa mitä mielikuvituksellisimmin keinoin. Yksi tempauksista huristeli Kambodzhan pääkaupunkiin Pnohm Peniin tammikuun lopulla, kun Saksasta matkaan lähteneet kolme Trabant-autoa pääsivät perille määränpäähänsä.

Nostalgisesta itäautosta innostuneiden matkailijoiden Trabant-Trekiksi nimeämä kulkue matkasi kolmella vanhalla Trabantilla yhteensä 21 maan halki. Tarkoituksenaan hankkia varoja pnohmpeniläiselle lastenkodille.

”Vauhtipahviksikin” nimitettyä Trabantia valmistettiin edesmenneessä Itä-Saksassa. Auto oli aikoinaan kuuluisa paitsi hitaasta vauhdistaan myös kepoisesta koristaan. Muun muassa Mongolian ja Kazakstanin kautta kulkeneen varainhankintamatkan aikana kulkuneuvoja pitikin korjata yhteensä 320 kertaa.

Järin tuottoisaa varainhankintaa ei Trabantilla ajelu ollut. Puoli vuotta kestänyt matka poiki lahjoituksia vain reilut 10 000 euroa, kun tavoitteena oli saada kasaan yli 200 000 euroa pnohmpeniläisen lastenkodin tueksi.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 2/2008

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!