Kirjavinkit

Laura Similä (toim.):
Cuba libre! – Fidel Castron ja Ernest Hemingwayn Kuuba.
Sammakko 2006.
ISBN 952-483-031-0.

Artikkelikokoelmassa käydään läpi paitsi Castron filosofista ja poliittista ajattelua, myös tavallisten kuubalaisten elämää ja toivoja. Cuba Libre! osuu ajankohtaiseen väliin ja käsittelee myös Raúl Castroa ja muita Kuuban mahdollisuuksia Kuuban tulevaisuudessa.

Sari Kuvaja:
Itsekkyys.
Kirjapaja 2006.
ISBN 951-607-390-5.

Onko vapaaehtoistyö vain oman egon hivelyä tai syyllisyyden pakoilua? Mitä on itsekkyys, ja onko epäitsekkyyttä olemassa? Näitä kysymyksiä pohtii Greenpeacelle pitkään työskennellyt Sari Kuvaja esseeteoksessaan sekä järjestöjen että yksittäisten toimijoiden näkökulmasta.

Outi Luova & Annamari Antikainen-Kokko (toim.):
Yhdentyvä Aasia.
Gaudeamus 2006.
ISBN 951-662-967-9.

Itä- ja Kaakkois-Aasia ovat nousemassa Euroopan ja Pohjois-Amerikan rinnalle maailman kolmanneksi voimakeskukseksi, kertoo artikkeliantologia Yhdentyvä Aasia. Teos tarkastelee Kaukoidän yhdentymisen vaiheita valtioiden, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 10/2006

Muut Kumppani-lehden linkit