Kirkot uusliberalismia vastaan

Suomen sosiaalifoorumissa vieraillut saksalaisteologi Ulrich Duchrow: "Raamattu suhtautuu kielteisesti kapitalismiin".

 

 
Kuva: Ulrich Duchrow Suomen sosiaalifoorumissa. (Kuvaaja: Sofie Jokinen)

 

Huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna kolmatta kertaa järjestetty Suomen sosiaalifoorumi kokosi entistä suuremman joukon pohtimaan vaihtoehtoja uusliberalismille. Järjestäjät arvioivat noin 1500 ihmisen osallistuneen yli 40 seminaariin sekä iltatilaisuuksiin – väkeä oli siis kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna. Myös järjestöjä oli mukana aiempaa enemmän. Foorumin pääteemana olivat julkiset palvelut.

Projektityöntekijä Laura Tuominen arvioi, että hyvän ja keskustelevan ilmapiirin lisäksi tapahtuman suurin anti tänä vuonna oli se, että mukana oli paljon ihmisiä, joilla ei ollut järjestötaustaa tai joille käsitellyt asiat eivät olleet entuudestaan kovin tuttuja.

Yksi aiempaa näkyvämmin mukana olleista tahoista oli kirkko, joka oli kutsunut tapahtumaan Heidelbergin yliopiston systemaattisen teologian tohtorin ja Kairos Europa -liikkeessä keskeisesti vaikuttaneen Ulrich Duchrowin.

Duchrowilta on juuri ilmestynyt yhdessä Franz J. Hinkel-ammertin kanssa kirja ”Property for People, not for Profit: Alternatives to the Global Tyranny of Capital”, jossa haastetaan myös kirkot liittymään uusliberalismin vastaiseen taisteluun.

”Ensimmäisissä seurakunnissa oli periaate, että kaikki jaettiin, jolloin kukaan ei ollut köyhä. Sen pitäisi olla kirkon päämäärä nytkin.”

Duchrowin mukaan Raamattu suhtautuu selvän kielteisesti kapitalismiin ja esimerkiksi Jeesus kehotti muodostamaan yhteisöjä, joissa toimittaisiin vaihtoehtoisella tavalla.

Liittoutumia ja itsekritiikkiä

Käytännössä kirkkojen toiminta uusliberalismia vastaan voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ne pyrkivät omilla taloudellisilla toimillaan vastustamaan kapitalismin logiikkaa. Kirkot voivat myös liittoutua sosiaalisten liikkeiden kanssa. Esimerkiksi monet saksalaiset kirkot ovat mukana Attacissa.

”Kirkkojen maailmanneuvoston kokous vuonna 2006 pidetään Brasilian Porto Alegressa, mikä on tärkeä symbolinen teko.”

Duchrow myöntää, että kirkon ja poliittisen vallan liittoutumisella on pitkät perinteet ja että tässä asiassa kirkoilla olisi aihetta itsekritiikkiin. ”Kirkot ovat olleet liian hiljaa keskustelussa nykyisestä maailman tilanteesta. Kirkkojen olisi nyt tärkeää sanoutua irti Bushin ja Sharonin edustamasta pseudokristillisyydestä.”

1900-luvulla syntynyttä ekumeenista liikettä Duchrow pitää tärkeänä muutosvoimana. Liike on vaikuttanut muun muassa siihen, että kehitysmaiden ääntä on alettu kuunnella yhä enemmän.

Sosiaalisten liikkeiden kiireellisimpänä tehtävänä tällä hetkellä Duchrow pitää taistelua EU:n perustuslakiehdotukseen kirjattuja, peruspalveluiden yksityistämistä koskevia kohtia vastaan. Niihin viitattiin myös sosiaalifoorumissa laaditussa vetoomuksessa.

”Useimmat ihmiset eivät tiedä uuden perustuslain sisällöstä mitään, koska siitä ei keskustella. Poliitikot ovat keskittyneet kiistelemään siitä, kuka saa minkäkin verran ääniä.”

Seurakunnan yhteiskunnallisen työn pappi Raija Korhonen muistutti sosiaaliforumin päätöstilaisuuden keskustelussa, että Suomessa kirkot ovat jo vedonneet julkisten palveluiden puolesta. Aihe on esillä myös kirkon lokakuussa pidettävällä vastuuviikolla, jonka teemana tänä vuonna on palveluiden kauppa.

Korhonen muistutti myös piispojen muutama vuosi sitten laatimasta, paljon keskustelua herättäneestä Kohti yhteistä hyvää -kannanotosta, jossa vaadittiin talouden parempaa valjastamista yhteisen hyvän tuottamiseen.

Ilmestynyt Kumppanissa 2/2004

 

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!