Melu lisääntyy

Yksi pahimmista maapallon vesistöjen saastumisongelmista on useimmille vähemmän ilmeinen – melusaaste. Ääni kulkee vedessä paremmin kuin ilmassa, ja ihmisen toiminta saa meriin aikaan melutason, joka voi olla merten elämälle erittäin vahingollista. Yksin laivaliikenteen lisääntyminen on nostanut maailman merten pohjamelua kymmenellä desibelillä viime vuosikymmenten aikana.

Useat merten elävät tarvitsevat ääniä ja kuuloa elämän jatkumisen perusasioihin: ravinnonhankintaan ja lisääntymiseen. Erityisesti merinisäkkäät viestivät keskenään äänen avulla. Kaloilla stressi, poikasmäärien pienentyminen ja alikasvuisuus ovat tyypillisiä melun aiheuttamia oireita.

Kalat jaetaan yleensä yleis- ja erityiskuulijoihin kuuloaistin perusteella. Erityiskuulijoille jo 140 desibelin melutasolle altistuminen aiheuttaa sisäkorvien aistinsolujen pysyvää lamaantumista ja osittaista kuuroutta. 140 desibelin melutaso on mitattu esimerkiksi Suomessa Jyväsjärven laivaliikenteestä. Yleensä vedessä elävät nisäkkäät ovat vielä parempikuuloisia kuin kalat.

Jatkuvan taustamelun lisääntymisen vaaroista huolimatta eniten huolta ympäristönsuojelijoille ovat aiheuttaneet yksittäiset projektit. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen merentutkimuslaitoksen kehittämä järjestelmä mittaa merten lämpötilaa äänen avulla. Tämä ATOC-järjestelmä lähettää lähes 200 desibelin vahvuista ääntä Yhdysvaltain länsirannikolta Tyyneenmereen.

Suurin yksittäinen melunlähde merissä on kuitenkin sotilasliitto Naton LFA-kaikuluotausjärjestelmä. LFA on suurin ihmisen koskaan rakentama äänilähde: se tuottaa miljardikertaisesti sen melutason, jota harmaavalaat karttavat.

LFA:n testaamisen yhteydessä rannoille onkin ajautunut kuolleita valaita, joko epätoivoissaan liian matalaan veteen uineita tai yksinkertaisesti meluun kuolleita. LFA:n on todettu olevan vaaraksi myös hylkeille ja delfiineille. Kansainvälinen painostus on pakottanut Naton aloittamaan tutkimukset LFA:n vaikutuksista.

ATOC, LFA, laivaliikenteen lisääntyminen kuljetusmäärien kasvaessa, erilaiset räjäytykset, öljynporaus ja muut meriin melua aiheuttavat ilmiöt nostavat merten melutasoa tulevaisuudessa entisestään. Oikeastaan kukaan ei tiedä, mitä kaikkia seurauksia sillä voi olla.

 

Ilmestynyt Kumppani-lehdessä 3/2003

 

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!