Näkökulmat

Globaali hallinto uusiksi

Ihmiskunta on aina uneksinut toisenlaisesta maailmasta. Yksi visioista on globaali demokratia. Monet näkevät sen välineenä, jonka avulla planeetan valtaisi täydellinen harmonia ja valtiot eläisivät ristiriidattomasti keskenään.

Tämä ja muut globaalia demokratiaa koskevat harhaluulot ovat yleisiä. Globaaleilla demokratiajärjestelyillä ei koskaan tulla pääsemään siihen, että maailman kansoilla olisi yksi yhteinen ääni ja näkemys siitä, miten yhteiset asiat pitää hoitaa. Moinen ajatus on itse asiassa pelottava. Moniäänisyys kun kuuluu ihmiseloon, ja demokratiaan.

Globaalilla demokratialla ei myöskään pystytä korvaamaan ihmisten välistä oikeata keskustelua ja paikallista osallistumista. Ei liene järkevää viedä päätöksiä kovin kauas kansalaisista, joita ne koskevat.

Globaalin demokratian hahmotelmille on kuitenkin kysyntää. Nykyistä maailmanjärjestelmää kun ei voi kutsua kovin demokraattiseksi. YK:ssa asioista päättävät vielä turvallisuusneuvostossa vakituisesti istuvat toisen maailmansodan voittajavaltiot. Taloudellisen – ja sitä kautta poliittisen – vallan keskiössä on seitsemän teollisuusmaata. Kehitysmaiden politiikkaa ohjaavat epädemokraattisesti toimivat kansainväliset rahoituslaitokset ja Maailman kauppajärjestö.

Tulevaisuuden globaalin hallintomallin ei soisi enää perustuvan epädemokraattiseen dollari ja ääni -periaatteeseen. Myös kehitysmaiden ja kansalaisyhteiskuntien osallistumista olisi parannettava huomattavasti nykyisestä.

Maailmanparlamentti on ajatuksena kiehtova, mutta sen tehtäväkenttää ei kannata paisuttaa liiaksi, jotta päätöksenteko ei karkaa liian kauaksi tavallisesta ihmisestä. Ehkä olisi syytä pohtia, voitaisiinko globaali päätöksenteko demokratisoida siten, että maailmanlaajuinen päätöksenteko vähenee
.

 

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!