Päivitetty: 12.2.2021

1. Rekisterin pitäjä / y-tunnus

Nimi: Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry
Y-tunnus: 0621340-2
Osoite: Elimäenkatu 25-27 00510 Helsinki
Muut yhteystiedot: Puhelin: 050 317 6690
E-mail: info@fingo.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anni Valtonen/Maailman Kuvalehti ja maailmankuvalehti@jaicom.com

Osoite: Elimäenkatu 25-27 00510 Helsinki
Muut yhteystiedot: puh. +358 50 317 6745

3. Rekisterien nimet

  • Maailman Kuvalehden tilaajarekisteri
  • Markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lehden tilaamiseen liittyvät asiat ja verkkosivuston palautteen käsittely.

5. Rekisterin tietosisältö

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • osoitetiedot
  • tilausjakso
  • summa
  • laskunnumero
  • viitenumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkosivuston lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käyttävät lehden toimitus sekä rekisteriä ylläpitävät ja postituksesta vastaavat tahot.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Osoitteenmuutoksen voit tehdä verkkolomakkeella.

Tee osoitteenmuutos

11.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).