Artikkelikuva

Maailman naisilla on selvästi miehiä vähemmän puhelimia

Erityisen räikeä ero on matalan ja keskitulotason maissa.

Maailma on teknologian ja älylaitteiden käyttömäärissä mitattuna edelleen hyvin epätasa-arvoinen paikka. Erot eri maiden ja maanosien välillä ovat suuria, mutta etenkin kehittyvissä maissa korostuvat myös erot sukupuolten välillä.

GSMA:n tänä vuonna julkaiseman The Mobile Gender Gap -raportin mukaan matalan ja keskitulon maissa naiset omistavat edelleen matkapuhelimen kahdeksan prosenttia vähemmän todennäköisesti kuin miehet. Tämä tarkoittaa, että näissä maissa on yhteensä 165 miljoonaa
puhelimen omistavaa naista vähemmän kuin miestä.

Erityisesti ero tuntuu älypuhelinten määrissä. Matalan ja keskitulo-tason maissa naiset omistavat älypuhelimen peräti 20 prosenttia vähemmän todennäköisesti kuin miehet.

Tällä on seurauksensa internetin käytön kannalta. Naiset käyttävät 20 prosenttia vähemmän todennäköisesti mobiilidataa kuin miehet. Kuilu on kuitenkin kaventunut viime vuosina, etenkin Etelä-Aasiassa. Tosin Etelä-Aasiassa sukupuolten välinen ero on edelleen suurin, 51 prosenttia. Toisena tulee Saharan eteläpuolinen Afrikka, jossa kuilu on 37 prosenttia.

Kartta sukupuolieroista puhelinten omistuksessa. Lähes kaikkialla maailmassa miehet omistavat todennäköisemmin puhelimen kuin naiset.
Sukupuolten välinen ero matkapuhelinten omistuksessa matalan ja keskitulotason maissa. Lähde: GSMA