Artikkelikuva

Aktivismin kouluttaja

KSL-opintokeskus kouluttaa yhteisöjä vaikuttamaan ympäröivään maailmaan taiteen ja kulttuurin keinoin.

Haluamme tukea ihmisiä kasvamaan osana yhteisöjä ja toimimaan yhdessä”, sanoo KSL-opintokeskuksen koulutuspäällikkö Tarja Muukkonen.

Kansan Sivistystyön Liiton ylläpitämän KSL-opintokeskuksen painopiste onkin vahvasti yhteisöissä ja järjestöissä. Liitto tukee järjestöjä tarjoamalla koulutuksiaan ja vahvistamalla järjestöjen omaa toimintaa.
Järjestöille räätälöityjen palveluiden lisäksi KSL kouluttaa myös yksilöitä, jotka haluavat kehittyä aktiivisina kansalaisina. 

Liitto tukee kulttuuritoiminnassaan yhteiskunnallisesti kantaaottavaa kulttuuria, niin kutsuttua kulttuuriaktivismia. Tähän liittyen KSL järjestää esimerkiksi käsityöpajoja ja kokonaisen taideteollisuusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminenkin on mahdollista. 

”Tavoitteemme on, että sekä yksilöillä että järjestöillä on tarvittavat keinot vaikuttaa ja muovata yhteiskuntaa arvojensa mukaiseen suuntaan”, Muukkonen korostaa. 

”Teemme näkyväksi valtarakenteita ja luomme demokraattisia käytäntöjä”, hän lisää.