Artikkelikuva
Lassina Ouattara (vas.)

Järjestötyöntekijä: ”Yhdessä tekeminen on keino lisätä yhdenvertaisuutta”

Kulttuurikameleontit ry pyrkii edistämään monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä kommunikointia taiteen avulla.

Kulttuurikameleontit ry pyrkii edistämään monikulttuurisuutta, kulttuurien välistä kommunikointia, yhdenvertaisuutta ja rasisminvastaista työtä taiteen avulla.

Koska Suomessa asuu yhä enemmän eri kulttuurien edustajia ja väestörakenne on muutoksessa, on tärkeää luoda mahdollisuuksia, joissa kulttuurit ja ihmiset kohtaavat, järjestön hankekoordinaattori ja puheenjohtaja Marjo-Sisko Lindstedt sanoo.

”Yhdessä tekeminen on yksi keino lisätä yhdenvertaisuutta. Aina ei välttämättä tarvita edes yhteistä kieltä, sitä varten on taide.”

Järjestö on pitänyt erilaisia musiikki- tanssi- ja taidetyöpajoja, joissa on työstetty rasisminvastaisia aiheita, järjestänyt koulutuksia ja tapahtumia sekä tukenut Kairon katulapsia ja nuoria äitejä. Yhteistyö Kairossa jatkuu edelleen nuorten äitien voimauttamisen parissa.

Viime vuonna Kulttuurikameleontit ry jalkautui kouluihin Taiteella yhdenvertaisuutta koululaisille -hankkeen kanssa.

Muun toiminnan ohessa järjestö haluaa tukea maahanmuuttajien kotoutumista työllistämällä heitä. Suurin osa työpajojen ohjaajista on Suomeen muualta muuttaneita taiteilijoita.

”On tärkeää, että vaikkapa turvapaikanhakija kokee kuuluvansa ryhmään ja pystyy ilmaisemaan itseään. Kun yksilö voi hyvin, myös yhteisö voi hyvin”, Lindstedt sanoo.

Kulttuurikameleontit ry

Perustettu 2003

Motto Taiteella yhdenvertaisuutta.

Jos järjestömme olisi eläin Olisimme kameleontti. Kameleontti vaihtaa väriä mukautuen eri tilanteisiin. Samalla tavalla pyrimme sopeutumaan vieraaseen kulttuuriin sitä arvostaen ja kunnioittaen omaa kulttuuriamme kuitenkaan hävittämättä.

Sarjassa esitellään Kepa ry:n jäsenjärjestöjä.