Vedellä lotraamiselle stoppi

Lähi-idän, Keski-Aasian ja Afrikan kansantalouksia odottaa yli kymmenen prosentin leikkaukset kansantuloonsa vuoteen 2050, elleivät ne saa kestämätöntä vedenkulutusta hallintaan.

Vesihuoltoa uhkaa toisaalta ilmastonmuutos, joka lisää muun muassa kuivuutta ja epävakaata säätä, ja toisaalta teollistumisen myötä kasvanut vedenkulutus. 
Pankin mukaan kiihtyvä kaupungistuminen ja tehomaatalous ovat ajamassa myös tällä hetkellä vesirikkaiden maiden luontaisesti korvautuvia varantoja sietokyvyn rajoille.

”Kyseessä on vakava isku kansantuotteelle”, pankin pääympäristöekonomisti kommentoi medialle.

Hallitusten tulisikin suunnata talouksiaan vähemmän vettä vaativien teollisuusalojen kehittämiseen, pankki suosittaa. Myös vesi-infrastruktuuri tarvitsee parannuksia, sillä joissakin maissa jopa puolet kerätystä käyttövedestä menee hukkaan reikäisten putkiverkostojen vuoksi.