Artikkelikuva
"Olen enemmän maailmankansalainen kuin oman maani kansalainen". Kyllä-vastaukset maittain.

Maailman­kansalaisuus nousussa, mutta ei kaikkialla

Joka toinen ihminen kokee olevansa ennemmin maailman kuin oman kansansa kansalainen, paljastuu BBC:n tilaamasta mielipidetutkimuksesta. 

Tunne maailmankansalaisuudesta on vahvistunut selvästi verrattuna vuoteen 2001, jolloin BBC alkoi seurata ihmisten kokemusta kansallisidentiteetistään.

Kokemus ihmiskunnalle yhteisestä kansalaisuudesta on lisääntynyt erityisesti kehittyvissä maissa, joissa jopa kolme neljästä ihmisestä kokee kansallisen identiteettinsä olevan toissijainen. Sen sijaan teollistuneissa maissa kansalliset identiteetit ovat vahvistuneet vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi Saksassa vain yksi kolmesta kokee maailmankansalaisuuden omakseen.

Vastaajien asenteet maailmankansalaisuutta kohtaan heijastuivat myös heidän suvaitsevaisuuteensa muun muassa siirtolaisten vastaanottamisesta ja monikulttuuristen avioliittojen solmimisesta.