Digitalisaatio kompuroi kehitysmaissa.

Jopa 400 miljoonaa ihmistä elää digitaalisten signaalien ulottumattomissa.

Maailma. Vaikka internetistä on tullut arkipäivää teollistuneissa maissa, suuri osa ihmiskunnasta elää edelleen sen tavoittamattomissa, kirjoittaa Maailmanpankki vuodenvaihteessa julkaistussa raportissaan Digital Dividends.

Maailmanpankin mukaan internetin käyttäjien määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2005, mutta tällä hetkellä ryhmä kattaa vain neljä ihmistä kymmenestä. Jopa 400 miljoonaa ihmistä elää digitaalisten signaalien ulottumattomissa.

Viime vuosikymmeninä yhteiskuntien digitalisaatiolle on asetettu valtavia odotuksia, mutta ihmiskunnan enemmistö odottaa edelleen siitä kumpuavia uusia työpaikkoja, parempia julkisia palveluita ja talouskasvua, raportista selviää.

Osasyynä tähän on, että internetin ja digipalveluiden tueksi tarvitaan vahvoja julkisia instituutioita, kilpailua lisäävää sääntelyä, koulutusta (kuten luku- ja kirjoitustaitoa) ja teknistä infrastruktuuria.

Niiden puuttuessa digimaailman edut tippuvat koulutettujen, kaupungeissa asuvien eliittiryhmien syliin. Toinen voittajaryhmä löytyy köyhien, totalitarististen maiden hallintokoneistoista.