Miksi unia nähdään?

Unennäöstä tiedetään yllättävän vähän, jos otetaan huomioon kuinka universaali ilmiö se on. Unien logiikka ja hämmästyttävät tapahtumat tarjoavat jokaiselle jotakin. Mutta miksi unia oikeastaan nähdään? Kysymykseen vastaa Turun yliopiston tohtorikoulutettava Nils Sandman.

”Lyhyesti sanottuna: Kukaan ei tiedä varmasti. Useita teorioita on, mutta yksimielisyyteen ei ole päästy. On mahdollista, että unet ovat yksinkertaisesti sivutuote valvetajunnasta. Tällöin unet olisivat ikään kuin aivojen kohinaa, josta ei olisi hyötyä eikä haittaa. Simulaatioteoriat unennäöstä esittävät, että unien aikana voisi tapahtua oppimista ja näkisimme unia asioista, joissa menestyminen olisi tärkeää valveilla.

Unien sisältöön vaikuttavat hereillä koetut asiat, mutta lisäksi ihmisen uskomukset uniensa suhteen vaikuttavat niiden määrään ja sisältöön.

Monissa traditionaalisissa uskomusjärjestelmissä unia pidetään luotettavina tietolähteinä. Jos unia pidetään tärkeinä, niitä todennäköisesti myös muistetaan paremmin kuin jos niille ei anneta suurta merkitystä.

Ympäristön vaarat heijastuvat helposti uniin. Esimerkiksi sota-alueella asuvilla lapsilla on runsaasti pelottavia unia, joissa sekoittuvat todelliset ja fantastiset uhkaavat elementit, kuten dinosaurukset ja maamiinat.

Useiden tutkimusten perusteella unien yleisyys, niiden keskimääräinen negatiivisuus sekä painajaisten näkeminen näyttäisivät olevan melko universaaleja asioita ja mahdollisesti heijastavat unennäön biologista pohjaa.

On kuitenkin huomattava, että unia on tutkittu ennen kaikkea koulutetuilla nuorilla länsimaalaisilla, joten voi olla, että hyvin erilaisissa ympäristöissä elävillä ihmisillä unennäkö vaihtelee myös näiden asioiden suhteen.”