Artikkelikuva
Heidi Lunabba ja Anne Pietarinen pohtivat ihmisten lokeroinnin ongelmallisuutta.

Kuka kutsuu torakat yökylään?

Stigma-näyttely käy ennakkoluulojen ytimeen kekseliäiden kuvien kautta.

Stigma-näyttely on Heidi Lunabban ja Anne Pietarisen yhteistyössä tekemä projekti, joka tutkii yhteiskuntamme ennakkoluuloja eläinhahmojen kautta.

Kuvat esittävät tavallisia sosiaalisia tilanteita, joita tietyt sanomattomat käyttäytymisnormit estävät meitä luomasta ”vääränlaisten” ihmisten kanssa.

Käyttämällä eläinhahmoja, joita mallit esittävät kierrätysmateriaaleista tehdyt naamiot päällä, Pietarinen ja Lunabba pääsevät käsiksi ennakkoluulojen ytimeen vahvistamatta niitä.

”Ketut, rotat tai käärmeet voivat symboloida eri asioita eri ihmisille”, Lunabba sanoo.

Ihmisten lokerointi on tosiasia ja sosiaalisen vuorovaikutuksen perustava rakennuspalikka, mutta monesti ongelmallinen.

”Tämä on sitä, mitä me teemme, jotta voisimme olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa; rakennamme käsitteistöä ja kanavia, joilla hahmotamme ympärillämme olevaa elämää ja sen ilmiöitä. Mielestäni tämä lokerointi on toisinaan myös leimaa-antava, jolloin se kääntyy ihmisiä vastaan”, Pietarinen kertoo kuvasarjan lähtökohdasta.

Stigma: valokuvia ja installaatio. Heidi Lunabba yhteistyössä Anne Pietarisen kanssa. Galleria Huuto, Jätkäsaari 2 (HKI) 8.2. asti.