Artikkelikuva

Koulutus on investointi tulevaisuuteen

Opetusalan Ammattijärjestö valvoo sekä oppilaiden että opettajien etua.

OAJ:tä koskeviin kysymyksiin vastaa järjestöjohtaja Pasi Pesonen.

Keitä te olette?

OAJ on opetusalalla työskentelevien ammattilaisten edunvalvontajärjestö. Olemme “opettajien järjestö”, joka ajaa suomalaisen koulutuksen asemaa opettajan ja oppilaan näkökulmasta. Useimmiten molempien hyvinvointi kulkee yhtä matkaa.

Hieman harvinainen piirre järjestössämme on se, että jäsenistöömme kuuluu sekä johtajia että alaisia, kuten opettajia, lehtoreita, rehtoreita ja koulutussuunnittelijoita.

Millaista toimintaa teillä on?

Päätehtävämme on jäsenistön edunvalvonta, mikä karkeasti jaettuna sisältää sopimusedunvalvontaa ja koulutuspoliittista edunvalvontaa. Olemme yhdessä JUKO:n (julkisalan koulutettujen ammattijärjestö) kanssa neuvotteleva osapuoli opettajien työsopimuksia koskevissa neuvotteluissa.

Koulutusta ja kasvatusta koskevissa asioissa olemme yhteydessä päättäjiin ja kuultavana jäsenistöämme koskevissa neuvotteluissa ja kysymyksissä.

Maailmanlaajuisesti opettajien ja koulutuksen asemaan vaikutetaan omilla kehitysyhteistyöprojekteilla sekä toimimalla kansallisissa kehitysyhteistyöhön liittyvissä verkostoissa.

Mikä on paras saavutuksenne?

Tärkein on varmasti julkisella sektorilla saavutettu jäsenistömme oma työsopimus. Kuntasektorilla se on harvinaista ja sellaisia on vain muutamilla ammattikunnilla.

Toinen iso saavutuksemme liittyy kesäkeskeytykseen. Eli opettajia ei voida lomauttaa kesällä, vaan tälläiset päätökset täytyy tehdä kouluvuoden aikana.

Olemme jatkuvasti pienien ja suurempien kysymysten äärellä. Koko ajan teemme työtä muun muassa jäsenistön työehtojen, työolojen ja palkka-asioiden parantamiseksi.

Mitkä ovat suurimpia esteitänne?

Tällä hetkellä suurin este lienee julkisen talouden huono tilanne. Säästöt ja leikkauspaineet tuntuvat koulutusalalla ja työmme on estää tai ainakin minimoida niiden vaikutus. Näkyviä ongelmia ovat muun muassa ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen karsiminen ja aikuiskoulutuksen supistaminen.

Edunvalvontatyössä on tuttu ajatus, että “ainahan kaikki voisi olla vähän paremmin”, joten työ on jatkuvaa.

Miten voisin tukea toimintaanne?

Jäsenistöömme pääsevät vain koulutusalan ammattilaiset, mutta koulutukseen liittyviä asioita pyörii myös koulujen ulkopuolella esimerkiksi opettajien ja oppilaiden perheissä.

Mikäli kunnallisella tasolla näkee korjattavaa esimerkiksi luokkien ryhmäkoissa, oppimateriaaleissa tai tukiopetusmahdollisuuksissa, voi olla yhteydessä kuntansa päättäjiin. Viime kädessä he vastaavat resurssien kanavoimisesta. Koulutusta ei tulisi nähdä kuluna, vaan tärkeänä investointina tulevaisuuteen.

Tämä on tärkeää erityisesti Suomessa, joka on pieni kansa, mutta jossa on erittäin päteviä opetusalan ammattilaisia. Se antaa hyvät mahdollisuudet menestykseen myös kansainvälisesti.

Jos järjestönne olisi eläin, mikä se olisi?

Pöllö, sillä se esitetään usein varsinkin lasten saduissa viisaana ja arvostettuna auktoriteettina, jolta kysytään neuvoa. Pöllö tarkkailee laajakatseisesti ja tarvittaessa kääntää vaikka päänsä ympäri.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!