Järjestöt rahoittavat enemmän kuin monet valtiot

Maailman suurin kansalaisjärjestö World Vision International sai vuonna 2012 yksityisiltä lahjoittajilta 1,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Maailma. Suurimmat kansalaisjärjestöt saavat lahjoitustuloina enemmän rahaa kuin mitä useat valtiot antavat kehitysyhteistyötukea, kerrotaan tuoreimmassa OECD:n Kehitysyhteistyöraportissa.

Maailman suurin kansalaisjärjestö World Vision International sai vuonna 2012 yksityisiltä lahjoittajilta 1,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria eli noin 1,5 miljardia euroa. Lukuun on laskettu mukaan yksityisten säätiöiden lahjoitukset.

OECD:n kehitysapukomitea DAC:iin kuuluvista maista moni käyttää kehitysyhteistyöhön vähemmän rahaa kuin World Vision saa lahjoituksia. Järjestön saama apumäärä peittoaa kaikkiaan 13 maan – myös Suomen – antaman kehitysavun määrän. Suomen kehitysyhteistyön maksatukset olivat miljardi euroa vuonna 2012.

Unicefin yksityisistä lähteistä saadut tulot olivat suuremmat kuin 11 DAC-valtion antamat tuet ja Lääkärit ilman rajoja -järjestö peittosi 10 valtiota. Jos nämä kolme järjestöä muodostaisivat yhden virallista kehitysyhteistyötukea maksavan valtion, niiden yhteenlaskettu yksityinen kehitysyhteistyötuki tekisi niistä 11. suurimman DAC-rahoittajan.