Artikkelikuva

Sisällissodat lyhenivät ja mutkistuivat

Sisällissotien määrä on kuitenkin pysynyt viime vuosina melko vakaana.

Maailma. Eri puolilla maailmaa käynnissä olevien sisällissotien kesto on lyhentynyt, vaikka sotien määrä on pysynyt ennallaan, kirjoittaa The Economist -lehti. Ennen vuotta 1991 sisällissodat kestivät keskimäärin 4,6 vuotta. Sittemmin kesto on laskenut 3,7 vuoteen.

Samaan aikaan sisällissotien lopputulos on muuttunut. Näin arvioi Oslon kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen Scott Gates. Entistä harvempi sota päättyy jommankumman osapuolen selkeään voittoon. Aiemmin näin kävi yli puolessa sodista, nykyään vain joka seitsemännessä.

Mitä kauemmin sota kestää, sen todennäköisemmin se loppuu neuvottelupöydässä, ei taistelukentällä. Kylmän sodan aikaan ulkopuoliset usein rahoittivat sisällissotia. Nykyään taas ulkopuoliset usein pyrkivät sovittelemaan kriisejä, jotta ne eivät leviäisi muihin maihin.

Sisällissotien määrä on pysynyt viimeisten 60 vuoden aikana melko vakaana. Maan sisäinen aseellinen kriisi alkaa vuosittain 1–2 prosentissa maailman valtioita. Yli 1000 henkeä vaatineiden sotien määrä on kuitenkin laskussa.

Sotien määrän arvioihin vaikuttaa se, minkä kokoiset aseelliset yhteenotot lasketaan sisällissodiksi. Osa tutkijoista pitää rajana 25 kuollutta, osa tuhatta.