Tulonsiirrot tepsivät talouskasvua paremmin

Tutkijat laskevat, että köyhyyden vähentämistä voitaisiin nopeuttaa ohjaamalla osa bruttokansantuotteesta sosiaalisiin tulonsiirtoihin.

Latinalainen Amerikka. Latinalaisen Amerikan sosiaaliohjelmat ovat osoittautuneet tehokkaammiksi köyhyyden vähentäjiksi kuin pelkkä talouskasvu, paljastaa argentiinalaisen La Platan yliopiston tutkimus.
Avustuksia köyhille jakavia ohjelmia on toteutettu 18 maassa, ja ne kattavat lähes viidenneksen alueen 600 miljoonasta asukkaasta. YK:n mukaan maat käyttivät vuonna 2010 noin 0,4 prosenttia kansantuotteestaan sosiaalisiin tulonsiirtoihin.

Alle 2,5 dollarilla päivässä elävien ihmisten osuus väestöstä on puolittunut. Vuonna 1992 heitä oli lähes 28 prosenttia, vuonna 2010 enää 14 prosenttia.

Köyhyyden väheneminen on tutkimuksen mukaan sidoksissa talouskasvuun.

Kahden prosentin kasvulla köyhien osuus olisi vielä vuonna 2025 noin 5,5 prosenttia, mutta neljän prosentin kasvulla osuus putoaisi alle kolmen prosentin.

Tutkijat laskevat, että sama köyhyyden vähennys saavutettaisiin kymmenen vuotta lyhyemmässä ajassa, jos puoli prosenttia bruttokansantuotteesta ohjattaisiin sosiaalisiin tulonsiirtoihin.

Tutkija Leonardo Gasparini kehuu sosiaaliohjelmia, joissa tuen ehtona on esimerkiksi lasten koulunkäynti ja osallistuminen terveystarkastuksiin. Niistä laajin on Brasilian Bolsa Familia, jonka piirissä on neljännes maan liki 200-miljoonaisesta väestöstä.