Maailma on entistä terveempi

Ihmisten elinajanodote on pidentynyt merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana, kertoo tuore tutkimus.

Maailma. Ihmisten elinajanodote on pidentynyt ja terveys parantunut merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana, selviää tuoreesta The Global Burden of Disease 2010 -tutkimuksesta. Lääketieteellisen The Lancet -lehden julkaisema satojen tutkijoiden ja tutkimuslaitosten yhteishanke tarjoaa toistaiseksi kattavimman tiedon terveydestä ja sairaudesta eri puolilla maailmaa.

Elintason, ravitsemuksen ja julkisen terveydenhuollon parantuminen maailmanlaajuisesti heijastuu suoraan tavallisimpiin kuolinsyihin. Lapsikuolleisuus on vähentynyt miltei puoleen. Tartuntatautien osuus on vähenemässä, elintaso­sairauksien lisääntymässä.

Edellinen vastaava tutkimus tehtiin 20 vuotta sitten. Siihen verrattuna syöpäkuolemien määrä on kasvanut kolmanneksella, liikennekuolemat taas lähes kaksinkertaistuneet.

Tartuntataudit aiheuttavat suhteessa paljon vähemmän kuolemia kuin aikaisemmin, ja diabetes on noussut sekä malariaa että tuberkuloosia tavallisemmaksi kuolinsyyksi. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Vähiten eliniänodote on kasvanut Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa.