Laiva vai lentokone?

Kumpi on ympäristöystävällisempi tapa matkustaa Helsingistä Tukholmaan, laiva vai lentokone?

Kun verrataan Helsingistä Tukholmaan matkustettaessa syntyviä päästöjä, erot laivan ja lentokoneen välillä ovat pienet. Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä kehitetyn liikenteen päästöjen laskentajärjestelmän mukaan näyttäisi siltä, että lentokone voittaisi kisan lievästi. Lentokoneen hiilidioksidipäästöt ovat hieman laivaa pienemmät, rikki- ja typpipäästöt puolestaan selvästi laivaa pienemmät.

Erikoistutkija Kari Mäkelä VTT:stä täsmentää:
”Suoraan ei voi tehdä johtopäätöstä kumpaankaan suuntaan. Ongelmana on se, että ei ole olemassa oikeaa tapaa laskea päästöjä. Laskelmat voi tehdä monella tavalla, ja kaikki ovat yhtä hyviä tai huonoja.

Yksi lisämatkustaja ei kummassakaan välineessä tuota juurikaan lisää päästöjä. VTT on laskenut päästöt keskimääräisillä matkustajamäärillä. Myös mukana kulkeva rahti on otettu huomioon.

Pelkästään matkustusvälineen tuottamien päästöjen vertailu ei anna riittävää kuvaa. Esimerkiksi laivoilla tehdään paljon muutakin, mikä tuottaa päästöjä. Toisaalta laiva vie suoraan keskustaan, kun taas lentokentältä joudutaan vielä erikseen matkustamaan keskustaan.”