Maailman palat

Unescon säännöt ärsyttävät Malissa, laki suojelee nyt Kongon alkuperäiskansoja, kolmas sukupuoli viralliseksi Nepalissa, mikroluotot vastatuulessa Intiassa, yms.

Unescon säännöt ärsyttävät Malissa

Mali. Ainutlaatuinen mutatiiliarkkitehtuuri houkuttelee turisteja Djennén kaupunkiin Maliin, mutta sen suojeleminen vaikeuttaa kaupunkilaisten elämää.

”Kuka haluaa asua talossa, jossa on mutalattia?” djennéläinen Abba Maiga ihmetteli New York Timesin haastattelussa.

Djenné on Unescon maailman­perintökohde. Asema velvoittaa asukkaita suojelemaan kaupungin kuuluisaa suurta moskeijaa ja yksittäisiä mutatiilestä rakennettuja asuinrakennuksia. Säännöt vaikeuttavat rakennusten remontoimista.

”Kun kaupunki laitetaan perintölistalle, se tarkoittaa, ettei minkään pitäisi muuttua. Mutta me haluamme kehitystä, lisää tilaa, uusia kodinkoneita – paljon modernimpia asioita”, Maiga sanoo.

Veljensä kanssa kolme taloa isältään perinyt Elhajj Diakaté puolestaan valittaa, ettei yhteenkään huoneeseen mahdu parisänkyä.

Unescon maailmanperintökeskuksen Afrikan yksikön johtaja Lazare Eloundou Assomon mukaan samantyyppisiä ongelmia on Senegalissa, Keniassa, Mosambikissa ja Euroopassakin. JR.

Indonesia punnitsee tupakan vaaroja

Indonesia. Tupakka ei aiheuta riippuvuutta, väittävät useat todistajat Indonesiassa käytävässä oikeudenkäynnissä. Paikalliset tupakantuottajat ovat haastaneet maan hallituksen vuonna 2009 hyväksymän terveyslain, jossa tupakka määritellään addiktoivaksi.

”Tupakka on halal-tuote, joten myös savukkeet ovat halal”, yksi todistajista huomautti Jakarta Globe -lehden mukaan. Halal tarkoittaa islamissa hyväksyttyä.

Jotkut todistajista ovat jopa väittäneet, että tupakointi on terveellistä eikä aiheuta keuhkosyöpää.

Tupakan aiheuttamien terveyshaittojen hoitamiseen kuluu kolme kertaa enemmän rahaa, kuin mitä valtio saa tupakkaveroina, Kartono Mohamad Indonesian Tobacco Control Network -järjestöstä sanoo.

Hän huomauttaa, että ainoastaan Kiinassa ja Intiassa on lukumääräisesti enemmän tupakoitsijoita kuin Indonesiassa.

Tupakointi on erityisesti nuorten ongelma Indonesiassa: Maan hallituksen mukaan joka kymmenes indonesialainen alkaa tupakoida 10–14-vuotiaana. JR.

Nepalissa kolmaskin sukupuoli viralliseksi

Nepal. Nepalin hallitus ilmoitti tammikuussa, että tänä vuonna suoritettavassa väestölaskennassa otetaan käyttöön kolmas sukupuolikategoria, trans­gender. Käsitteellä viitataan ihmisiin, joiden sukupuoli-identiteetti ei istu tavanomaiseen jaotteluun naisiin ja miehiin.

Nepalin korkein oikeus määräsi kolme vuotta sitten maan hallituksen turvaamaan seksuaalivähemmistöille samat oikeudet kuin muille kansalaisille. Maan tilastoviranomaisen mukaan uusi sukupuolikategoria on seurausta tästä määräyksestä, kertoo uutistoimisto AFP.

Maan tasa-arvoaktivistit ovat ottaneet päätöksen iloiten vastaan. ”Tämä on hyvä alku ja myönteinen huomionosoitus hallitukselta”, sanoi maan ensimmäinen avoimesti homoseksuaali kansanedustaja Sunil Babu Pant.

Asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat Nepalissa hyvin konservatiivisia. ”Tietoisuuden puutteen, syrjinnän ja pelon vuoksi monet eivät kuitenkaan uskalla kertoa oikeaa sukupuoli-identiteettiään”, Pant sanoi.

Nepalissa suoritetaan väestölaskenta joka kymmenes vuosi. Tämän vuoden väestölaskenta aloitetaan toukokuussa. JJR.

Lentomatkustus kasvaa Afrikassa

Afrikka. Notkahduksissa ollut lentoliikenne näyttää päässeen jaloilleen talouskriisin jälkeen. Erityisen nopeaa kasvu on ollut Afrikassa, kertoo Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA.

Kun koko maailman lentomatkustus on kasvanut neljä prosenttia talouskriisiä edeltäneen ajan huippuun verrattuna, Afrikassa kasvua on ollut yli 10 prosenttia. Vuoden 2010 lopussa lentoliikenteen matkustajamäärät laskivat hieman kaikkialla muualla, mutta Afrikassa kasvu jatkui.

Erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa lentoliikenteen kasvua hidastaa huono infrastruktuuri ja heikko turvallisuustilanne. Etelä-Afrikkaa lukuun ottamatta lentokentät ovat usein vuosikymmeniä vanhoja, eikä niiden kapasiteetti riitä nykyisiin matkustaja­määriin.

Monilla kentillä kansainväliset lentoyhtiöt ovat joutuneet perustamaan omia turvatarkastuspisteitä ja jopa terminaaleja, kun ne eivät ole muutoin voineet luottaa sujuviin maapalveluihin

Myös afrikkalaiset viranomaiset ovat heränneet lentoliikenteen ongelmiin. Esimerkiksi Nigerian ilmailusta vastaavan ministerin Fidelia Njezen mukaan maan kansainvälisten lentokenttien uudistusohjelman tuloksia nähdään jo tänä vuonna. JJR.

Laki suojelemaan Kongon alkuperäiskansoja

Kongon tasavalta. Ensimmäisenä Afrikan maana Kongon tasavallan parlamentti hyväksyi joulukuun lopussa lain, joka kohentaa alkuperäiskansojen asemaa.

Lain on tarkoitus torjua alkuperäiskansojen syrjäytymistä yhteiskunnasta. Tällä hetkellä alkuperäiskansojen jäsenillä ei juurikaan ole mahdollisuuksia hyödyntää julkisia palveluja, kuten koulutusta tai terveydenhuoltoa.

”Menneisyydessä [mustat] afrikkalaiset Etelä-Afrikassa kokivat orjuuden, samoin kuin mustat Yhdysvalloissa. Kongon alkuperäiskansojen tilanne oli sama”, parlamenttiedustaja Joseph Kignoumbi Kia Mboungou sanoi uutistoimisto Irinille.

Unicefin tietojen mukaan valtaosa Kongon Brazzavillenäkin tunnetun Kongon tasavallan alkuperäiskansoista elää köyhyysrajan alapuolella. 40 prosenttia lapsista kärsii kroonisesta aliravitsemuksesta ja joka viides lapsi kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä. JR.

Laos avasi pörssin

Laos. Laos avasi ensimmäisen pörssinsä tammikuussa tarkoituksenaan houkutella maahan sijoituksia. Pörssissä on aluksi mahdollista käydä kauppaa vain kahden valtionyhtiön osakkeilla.

Pörssin toivotaan vauhdittavan maan talouskasvua. Hallituksen mukaan talouskasvu on viime vuosina ollut vahvaa, mutta maa on silti Aasian köyhimpiä.

”Pörssin avauksesta on paljon hyötyä taloudelle,” pörssin toimitusjohtaja Dethphouvang Moularat totesi uutistoimisto AFP:lle.

Avaamista tuki Etelä-Korea, joka sijoitti 49 prosenttia pörssin perustamiseen vaaditusta pääomasta.

Aasian kehityspankki arvioi, että Laosin talous voi kasvaa 7,5 prosenttia tänä vuonna. Se olisi Kaakkois-Aasian vahvin kasvuprosentti.

Laosissa on ollut vuodesta 1975 lähtien vallassa kommunistihallitus. Maa on avannut talouttaan 1980-luvulta lähtien, ja pyrkii liittymään Maailman kauppajärjestöön WTO:hon. JR.

Mikroluotot vastatuulessa Intiassa

Intia. Köyhien ystävinä tunnettujen mikroluottojen myöntäminen on lähes pysähtynyt Andhra Pradeshin osavaltiossa Intiassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Syynä on alaa säätelevä uusi laki.

Mikroluottoyritysten on nyt raportoitava toimistaan yksityiskohtaisesti viranomaisille, ja paikoin luottojen myöntämiseen vaaditaan viranomaisten lupa. Aiemmin alan säätely on ollut vähäistä.

Mikroluottoyritysten ja monien kansalaisjärjestöjen mukaan uudet säännöt vaikeuttavat luottojen myöntämistä kohtuuttomasti ja uhkaavat koko sektorin olemassaoloa. Samalla viranomaisten kasvanut rooli altistaa alaa korruptiolle.

Viranomaisten mukaan uusien sääntöjen taustalla on luotonottajien suojelu: mikroluottoyritysten on väitetty käyttäneen köyhiä ihmisiä hyväkseen perimällä lainoista kohtuuttoman korkeita korkoja. Brutaalit perintämenettelyt ovat johtaneet jopa kymmeniin itsemurhiin, kertoi Financial Times lokakuussa.

Andra Pradeshin osavaltiossa mikroluottoyritysten asiakkaina on 6,7 miljoonaa ihmistä. Heidän ottamiensa luottojen arvo on yhteensä 2,7 miljardia euroa. Tämä vastaa 30 prosenttia kaikista Intian mikroluotoista. JJR.

Luonnon monimuotoisuus ei kiinnosta yrityksiä

Maailma. Valtioiden ja liike-elämän yhteistyö luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi takkuilee.

Lähes kaikki maailman maat sitoutuivat luonnon monimuotoisuuden suojelun tehostamiseen YK:n biodiversiteettihuippukokouksessa Japanin Nagoyassa lokakuussa 2010.

Kokouksessa ei sovittu jäseniä sitovista tavoitteista, joten suojelun onnistuminen on nyt kiinni luonnonvaroja käyttävien yritysten vapaaehtoisista toimista ja yhteistyöstä valtioiden kanssa.

Tämä työ on vasta alkutekijöissään, kertoo Eiris-yritystutkimusjärjestö, joka selvitti Lontoon pörssissä listattujen suurimpien yritysten biodiversiteettilinjauksia joulukuussa 2010 julkaistussa raportissa.

Vain kuusi prosenttia ympäristölle erityisen haitallisilla aloilla toimivista yrityksistä on ottanut luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen huomioon ympäristölinjauksissaan. Heikoimmin menestyivät lääke- ja rakennus-teollisuus. Parhaiten biodiversiteettiasiat on huomioitu metsä- ja paperiteollisuudessa.

Järjestön mukaan yritysten tietoisuus ympäristön monimuotoisuuden tuhoutumisen aiheuttamista riskeistä on heikkoa, mikä on alkanut huolestuttaa jo sijoittajiakin. Myös yritysten ymmärrys omien toimiensa ympäristövaikutuksista on useimmiten puutteellista. JJR.

Terveys kärsii, kun Intia vaurastuu

Intia. Intian talous kasvaa huimaa vauhtia, mutta vaurastuvien intialaisten terveys voi kärsiä elintason noususta, tutkijat sanovat.

”Fyysisen aktiivisuuden vähentyminen ja ylipainon ja diabeteksen lisääntyminen liittyvät sosioekonomisen aseman nopeaan paranemiseen”, lääketieteellisessä Lancet-aikakauslehdessä julkaistussa tutkimusartikkeleista todetaan.

Vaurastuvat intialaiset syövät yhä rasvaisempaa ruokaa, autoilevat enemmän ja ajavat nopeammin, mikä lisää loukkaantumisriskiä.

Eniten terveysongelmista Intiassa kärsivät kuitenkin köyhät, tutkijat huomauttavat. Köyhien tilannetta vaikeuttaa entisestään terveydenhoidon maksullisuus. Kalliit terveydenhoitokustannukset ajavat lähes 40 miljoonaa intialaista köyhyyteen vuosittain.

Tutkijat vaativatkin Intiaa perustamaan ilmaisen kansallisen terveydenhoitojärjestelmän vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä Intia käyttää vain hieman yli prosentin bruttokansantuotteestaan terveyteen. Tutkijoiden mukaan rahamäärä tulisi kuusinkertaistaa.

Pääasiassa intialaisten tutkijoiden julkaisuista koostuva artikkelisarja ilmestyi Lancet-lehdessä tammikuussa. Artikkeleissa käsiteltiin muun muassa kroonisia sairauksia Intiassa, terveydenhuollon rahoitusta ja kattavan julkisen terveydenhoitojärjestelmän perustamisen mahdollisuutta. JR.

Pandat viihtyvät vanhoissa metsissä

Kiina. Pandat viihtyvät parhaiten vanhoissa metsissä.

”Metsän ikä on yhtä merkittävä tekijä pandojen levinneisyydelle kuin niiden perusruoan bambun saatavuus”, Kiinan tiedeakatemian eläintieteen instituutin varajohtaja Fuwen Wei sanoi Reutersille.

Havainto on merkittävä, sillä Kiina harkitsee parhaillaan pandojen asuinalueille asetetun metsähakkuukiellon jatkamista.

Tutkijat arvioivat, että vanhoissa metsissä kasvava bambu saattaa olla ravintopitoisempaa kuin nuorten metsien bambu.Vanhoissa puissa saattaa myös olla enemmän onkaloita, jotka soveltuvat pandaemoille poikasten hoivaamiseen.

Vanhojen metsien hakkuukielto on ollut voimassa vuodesta 1998. Tutkijoiden mukaan kiellon jatkaminen olisi kustannustehokas tapa suojella pandoja.

Kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten tutkijoiden tulokset julkaistiin Biology Letters -aikakauslehdessä. JR.

Jalkapallo tuo toivoa amputoiduille Haitissa

Haiti. Raajan menettäminen ei välttämättä tarkoita urheilun lopettamista, haitilaisjalkapalloilijat osoittavat. Haitissa järjestettiin tammikuun puolivälissä maanjäristyksen vuosipäivänä jalkapallo-ottelu, jossa jokaisella kenttäpelaajalla oli vain yksi jalka.

”[Jalkapallo] on asia, jota rakastan. Jumala antoi minulle tämän mahdollisuuden”, 23-vuotias MacKendy Francois sanoi AP-uutistoimistolle. ”Hän antoi minulle syyn elää juuri nyt.”

Francois menetti toisen jalkansa viimevuotisen maanjäristyksen seurauksena. Hän pelaa puolustajana Haitin alaraaja-amputoitujen maajoukkueessa.

Amputoitujen jalkapallo-otteluissa pelaajat liikkuvat kentällä kainalosauvojen avulla. Tekojalan käyttäminen ottelussa on kielletty. Kenttäpelaajia on vähemmän ja puoliajat ovat lyhyempiä kuin tavanomaisessa jalkapallossa.

Lajia on harrastettu eri puolilla maailmaa 1980-luvulta lähtien. Lajissa järjestetään myös maailmanmestaruuskilpailuja.

Haiti lähetti viime vuoden turnaukseen Argentiinaan joukkueen, mutta hävisi kaikki ottelunsa. JR.

Ruoka voi riittää

Maailma. Nopea väestönkasvu ei välttämättä johda nälänhätään tai ympäristötuhoon, todetaan kahdessa tuoreessa tutkimuksessa.

Ruokaa voidaan tuottaa riittävästi 9 miljardille ihmiselle ja vähentää samalla maanviljelyn kielteisiä ympäristövaikutuksia, Ranskan kansallisen maataloustutkimusinstituutin ja ranskalaisen CIRAD-tutkimuslaitoksen raportissa todetaan.

Tutkijoiden mukaan riittävä tuotanto on mahdollista, vaikka fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja metsähakkuita vähennettäisiin. Rikkaiden maiden täytyy kuitenkin vähentää kulutustaan.

Ruoan haaskuun vähentäminen on elintärkeää, todetaan myös brittiläisen Institution of Mechanical Engineersin julkaisemassa raportissa. Sen mukaan teollisuusmaissa keskimäärin 25 prosenttia ruoasta menee hukkaan. Kehitysmaissa puolestaan jopa puolet sadoista saatetaan menettää sadonkorjuun jälkeen.

Raportin mukaan köyhissä maissa ruoan riittävyyttä voitaisiin lisätä parantamalla ruoan käsittelyä ja säilytystä. Siihen ei vaadita korkeaa teknologiaa vaan vanhojen keinojen tehokkaampaa hyödyntämistä. JR.

 

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!