Näkökulmat

Avain elämään

Lukutaidottomia aikuisia on maailmassa lähes 800 miljoonaa. Toisin sanoen kuudesta aikuisesta viisi osaa lukea, yksi ei. Lukutaidon pitäisi kuitenkin olla ihmiselle perusoikeus, sillä ilman sitä on muuttuvassa maailmassa vaikea tulla toimeen.

Lukutaito nähdään aikuisen ihmisen elämässä avaimena täysivaltaiseen elämään. Kykyyn lukea liittyy läheisesti myös kirjoitustaito, ilman toista on harvoin toistakaan.

Luku- ja kirjoitustaito voidaan määritellä monella tapaa, itse pidän Unescon vuonna 2003 tekemää määritelmää selkeänä. Sen mukaan luku- ja kirjoitustaito on kykyä eri aiheita käsittelevien kirjoitettujen lähteiden avulla tunnistaa, ymmärtää ja tulkita sekä kommunikoida ja laskea. Luku- ja kirjoitustaito käsittää jatkuvaa oppimista ja mahdollistaa ihmiselle omien tavoitteiden saavuttamista ja taitojen kehittämisen, jolloin ihminen voi osallistua koko yhteiskunnan toimintaan.

Lukutaito ei siis ole vain aakkosia, tavuja ja niistä muodostuvia sanoja ja lauseita. Siihen liittyy oleellisesti myös taito tuottaa kirjoittamalla tekstiä. Eikä sekään pelkästään riitä. Jotta ihminen olisi lukutaitoinen, hänen pitäisi myös ymmärtää ja kyetä käyttämään tekstiä omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaiken tämän päälle lukutaitoon liitetään vielä taito tunnistaa numerot ja laskea.

Valtaosa lukutaidottomista elää sellaisessa ympäristössä, jossa kaikilta ei ole vaadittu koulunkäyntiä eikä kaikilla ole ollut mahdollisuutta sitä saada. Heidän yhteiskunnassaan lukutaidon merkitys arkielämässä on ollut vähäisempi kuin Suomessa, jossa luku- ja kirjoitustaito on ehdoton edellytys itsenäiselle elämälle ja yhteiskunnassa selviämiselle.

Aikuiset lukutaidottomat tarvitsevat opetusta, jossa huomioidaan vajavaisen koulutuksen vaikutus oppimiseen. Kun ei koskaan ole saanut käydä koulua, niin opiskelutaidotkaan eivät ole voineet kehittyä. Aikuisten opettaminen lukemaan ei onnistu samoilla menetelmillä kun lasten. Aikuisten kohdalla ongelmana on osaavien opettajien puutteen lisäksi myös puute oppimateriaaleista.

Suomen Pakolaisavulla on ollut pitkään tavoitteena pakolaisten ja paluumuuttajien lukutaidon kohottaminen yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa. Kohdemaina ovat Uganda, Liberia ja Sierra Leone. Viimeksi mainitussa on keskitytty aikuisten lukutaidon parantamisen lisäksi myös ammattikoulutukseen.

Tuloksia on syntynyt, esimerkiksi sotaan pakotettu 35-vuotias Mohamed Alee on saanut itselleen ammatin. Nykyisin hän työskentelee muurarina ja haaveilee perheen perustamisesta. Lue lisää sierraleonelaisista onnistujista Lukutaito antaa toivoa Sierra Leonessa.

Antoisia lukuhetkiä meille lukutaitoisille!

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!