Kehityksen rahavirrat

Kehitysyhteistyössä liikkuvat isot rahat.

Rikkaiden maiden yhteistyöjärjestön OECD:n jäsenvaltiot käyttivät vuonna 2006 kehitysyhteistyöhön yhteensä 48 miljardia euroa, todetaan järjestön tuoreessa raportissa.

Talous- ja kehitysjärjestö OECD tilastoi tarkkaan jäsenvaltioidensa kehitykselle antamia varoja, mutta järjestön ulkopuolisten maiden kuten Kiinan ja Saudi-Arabian kehitysvarat eivät näy tilastoissa.

Kehityksessä merkittäviä toimijoita ovat myös valtioiden väliset eli monenkeskiset järjestöt kuten YK monine alajärjestöineen sekä kansainväliset rahoituslaitokset kuten Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto.

Suomen varsinaisen kehitysyhteistyön maksatukset olivat 501 miljoonaa euroa vuonna 2006. Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista kohdennettiin maa- ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön 34 ja monenkeskiseen 29 prosenttia. Kansalaisjärjestöt saivat Suomen varoista 11 ja humanitaarinen apu 13 prosenttia.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 3/2008