Avioero kännykällä

Tekstiviestillä tai sähköpostissa annetut ilmoitukset avioerosta lisääntyvät muslimimaissa. Epäselvää on, kuinka lainmukaisia tällaiset erot ovat.

Toukokuussa vuonna 2000 Yhdysvalloissa asuva saudiarabialainen journalisti lähettää puolisolleen sähköpostia. Harvasanainen mies menee suoraan asiaan ja tiivistää kuulumisensa kolmeen englanninkieliseen sanaan: ”You are divorced”. Kuuden kuukauden kuluttua mies nostaa jutun dubailaisessa oikeusistuimessa ja ilmoittaa, että sähköpostitse tehty eroilmoitus on islamilaisen sharia-lain mukainen ja siten oikeuden pitää hyväksyä se.

Arabimaailma kutsuu tätä tuoretta ilmiötä nimellä ”online talaq”, jolla tarkoitetaan miehen aloitteesta tehtyä, sähköpostin tai kännykän tekstiviestin välittämää ero-ilmoitusta. Nyt ympäri islamilaista maailmaa pohditaan, onko online-ero lainopillisesti pitävä.

Avioero islamilaisessa maailmassa

Lainopilliset vivahde-erot ja kymmenet hankalasti käännettävät sharia-lakiin liittyvät arabiankieliset termit saavat muslimimaailman avioeron näyttämään melkoiselta käsitteiden sekamelskalta. Lyhyesti ilmaistuna islamilaiset maat tukeutuvat sharia-lakiin eri tavoin, ja joissakin maissa, kuten esimerkiksi Turkissa ja Tunisiassa, siviili-oikeus on tyystin modernisoitu.

Sharia-perustainenkin siviilioikeus näyttää hieman erilaiselta eri maissa riippuen siitä, mitä laintulkintakoulukuntaa maan oikeuslaitos soveltaa.

Lisäksi avioeroa säätelevät moninaiset eron laillisia olosuhteita, eron peruuttamista ja uudelleenavioitumista koskevat lainopilliset määräykset. Perusperiaatteena on, että miehen oikeudellinen asema eroaa naisen asemasta. Mies saa eron, talaqin, ilman oikeudenkäyntiä. Riittää, että ero ilmoitetaan – perinteisesti suullisella lausunnolla – todistajien läsnäollessa, odotetaan harkinta-aika ja lopulta notaari tai vastaava viranomainen kirjaa eron.

Nainen joutuu puolestaan hakemaan eroa – tässä tapauksessa käytetään termiä tatliq – oikeuden istunnon kautta, ja eron saaminen edellyttää monimuotoisten olosuhteita koskevien perusteiden täyttymistä.

Nyt siis kiistellään siitä, saako mies tehdä talaq-ilmoituksensa sähköisillä viestimillä.

Auktoriteettien erimielisyys

Egyptin ylimuftina toiminut uskonoppinut Nasr Fard Wasil, mainitsi hiljattain al Majalla -lehden haastattelussa, että talaq ei edellytä molempien osapuolten yhteisymmärrystä. Wasilin mielestä sähköposti tai kännykkä voivat siis toimia eroilmoituksen välineenä. Tämä ei Wasilin mukaan kuitenkaan yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan virallinen asiakirja, jolla vaimo voi todentaa olevansa eronnut ja siten oikeutettu avioitumaan uudestaan.

Jos mies syystä tai toisesta päättää peruuttaa online-talaqin, tämä dokumentti on tarpeellinen myös miehen kannalta, sillä se osoittaa tapahtumien kulun.

Kairossa sijaitsevan al Azharin islamilaisen yliopiston entisen rehtorin Ahmad Amr Hashimin mukaan taas sähköposti tai tekstiviesti eivät ole suotavia välineitä epäluotettavuutensa vuoksi, ja siksi niiden käyttö tulisi rajoittaa ainoastaan poikkeustapauksiin.

Al Azharissa toimiva Muhammad Sayid Ahmad Al Masiri puolestaan ilmaisi kantansa seuraavasti: ”Eroilmoitus oli (alunperin) nimenomaan suullinen teko: kun mies lausuu talaqin, siitä tulee pitävä. Mies ei voi väittää, ettei tarkoittanut lausumaansa. Eroilmoitus ei edellytä vaimon läsnäoloa, mutta sen on tapahduttava todistajien läsnäollessa.”

”Jos mies ilmoittaa erosta sähköisesti, se tarkoittaa, että eropäätös on tehty jo ennen tätä tapahtumaa. Siten sähköinen ilmoitus on vain vahvistus sille, mitä on jo tapahtunut. Jos mies ilmoittaa erosta ainoastaan kirjallisesti, lausumatta sitä koskaan ääneen, ei eroa tapahdu – sikäli, kun mies on puhekykyinen.”

Kuwait ja Dubai – puolesta ja vastaan

Kuwaitissa islamilaisten puolueiden poliitikot ovat jakaantuneet online-talaqin suhteen jyrkästi kahteen leiriin.

Sharia-lain toteuttamisesta vastaavan neuvoston puheenjohtaja Khalid al Madhkur ilmoitti hiljattain kuwaitilaisessa al Watan -lehdessä, että online-talaq ei lainopillisessa mielessä eroa suullisesta ilmoituksesta. Vaimon on tosin saatava varmuus siitä, että eroilmoitus tulee nimenomaan hänen puolisoltaan ja on tehty harkitusti. Osa kuwaitilaispoliitikoista vastustaa online-ilmoituksia, koska sharian edellyttämä todistajien läsnäolo jää näissä tapauksissa usein epäselväksi.

Dubaissa sen sijaan uskonnollisista asioista vastaava Ulema-neuvosto on hyväksynyt online-talaqin, kunhan ilmoitus tulee todistettavasti aviomieheltä, mies tekee ilmoituksen harkitusti ja omasta tahdostaan eikä viestin kulussa ilmene teknisiä ongelmia.

Kiista epäilemättä jatkuu, ja jää nähtäväksi, miten uskonoppineet eri puolilla Lähi-itää suhtautuvat kännykkä- tai web-kameroilla napsittujen valokuvien todistusarvoon aviorikostapauksissa. Harva on toistaiseksi ilmaissut yhtä selkeitä kantoja moderniin teknologiaan kuin Jemenin oikeusministeri Abdelwahhab Diyalmi: ”Elektronisilla apuvälineillä lähetetyt eroilmoitukset eivät ole hyväksyttäviä. Jos ne hyväksyttäisiin, voisi kuka tahansa aiheuttaa vahinkoa puolisoiden välille lähettämällä yhden ainoan sähköpostiviestin.”

 

Kirjoittaja on Pohjois-Afrikkaan perehtynyt islamilaisen maailman tutkija ja arabiankielen kääntäjä.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!