Mielenosoittaminen on hyväksi terveydelle

Englantilaisessa Sussexin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan mielenosoituksiin ja protesteihin osallistuminen edistää terveyttä. Tutkijoiden mukaan ruohonjuuritason aktiivisuus edistää henkistä hyvinvointia ja auttaa stressin ja masennuksen voittamisessa.

”Protestit, valtaukset, lakot ja mielenosoitukset ovat harvinaisempia nykyisin kuin 20 vuotta sitten”, sanoi tutkija John Drury lausunnossaan. ”Tämän tutkimuksen viesti voisikin olla, että ihmisten tulisi ottaa aktiivisemmin osaa kampanjoihin ja yhteiskunnallisiin liikkeisiin, eikä pelkästään laajemman yhteiskunnallisen muutoksen vuoksi vaan myös henkilökohtaisen hyvinvointinsa takia”.

Tutkimuksessa haastateltiin syvähaastattelumenetelmällä neljääkymmentä aktivistia, joiden taustat olivat vaihtelevia. Tutkittavat olivat olleet osallistuneet muun muassa ketunmetsästyksen vastustamiseen, ympäristöliikkeisiin, kadunvaltausjuhliin ja ay-kamppailuihin. Yhteensä tutkimusaineistoon kertyi kuvauksia yli 160 mielenilmauksesta.

Druryn mukaan tutkimus paljastaa, että mielenosoittajat kokevat yhteisen identiteetin tunteen. Lisäksi heillä on voimakas kokemus keskinäisestä tuesta. ”Ihmiset kokevat suurta onnellisuutta ja jopa euforiaa mieltä osoittaessaan.” Monet psykologit ovatkin olleet viime aikoina kiinnostuneita tällaisten tunteiden vaikutuksesta ihmisen yleiseen hyvinvointiin.

Tutkijoiden mukaan protesteihin osallistumisen aiheuttamalla psyykkisellä hyvinvoinnilla on selvä yhteys myös fyysiseen hyvinvointiin.